Wydarzenia

Dzień projektu Euronet 50/50 MAX w Dąbrowie Górniczej

29 maja 2015 roku w Dąbrowie Górniczej świętowaliśmy pierwszy rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX, który realizowany jest w 28 szkołach tego miasta. Ponad 200 uczniów i prawie 30 nauczycieli wzięło udział w konkursie i warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Impreza towarzyszyła Dniom Dąbrowy Górniczej.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Zaguła, a także Marek Mrówka z Referatu Zarządzania Energią, który poinformował, że dąbrowskie szkoły zaoszczędziły niemal 500 tysięcy złotych dzięki ciężkiej i skrupulatnej pracy zespołów ds. energii.

Czytaj więcej...

50000&1 SEAPs - spotkanie z gminami, Serock 22.05.2015

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.

Czytaj więcej...

Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin

Ponad 80 słuchaczy zgromadziło seminarium pt.: „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin w latach 2015 – 2020", zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Seminarium odbyło się w Green Park Conference Centre w Serocku k/Warszawy w dniach 21-22 maja 2015 r. i było skierowane do samorządów lokalnych z całej Polski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzka. Z ramienia Biura Porozumienia Burmistrzów w seminarium uczestniczyła Pani Kristyna Dely.

Czytaj więcej...

Zrównoważonej gospodarka energetyczna w miastach – konferencja NFOŚiGW

sala konferencyjnaReprezentanci gmin i miast z całej Polski zainteresowani rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w swoich regionach oraz wdrażaniem działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgromadzili się 18 marca 2015 r. w Warszawie na konferencji inaugurującej działalność Narodowego Funduszu jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

„DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” – relacja z konferencji

Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia DAFA w dn. 11 marca w ramach MTP Budma 2015 pod hasłem „DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” przyciągnęła szerokie grono blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian. Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Wysoka frekwencja potwierdza, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych. W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim.

Czytaj więcej...

Drugie i ostatnie spotkanie okrągłego stołu MESHARTILITY na szczeblu UE

s1Niemal dwa lata po bardzo udanym 1. spotkaniu europejskiego okrągłego stołu na temat udostępniania danych nt. zużycia energii, zorganizowanym w ramach projektu MESHARTILITY w maju 2013 r., 10 marca 2015 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się drugie takie spotkanie. 21 uczestników: eksperci techniczni z zakładów energetycznych, stowarzyszeń gmin i Organizacji Wspierających z 12 krajów europejskich uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele takich instytucji jak DG ENER, JRC oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów zakończyli dyskusję na temat możliwych sposobów poprawy współpracy między samorządami lokalnymi i zakładami energetycznymi.

Czytaj więcej...

Zielone dachy i ściany w planach gospodarki niskoemisyjnej

frontPonad 300 słuchaczy zgromadziły w sumie seminaria pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w lutym br. w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie i Słupsku.

Seminaria dotyczyły ekologicznych i techniczno-wykonawczych aspektów związanych z realizacją ogrodów na dachach i zielonych ścian w Polsce oraz możliwości włączenia tego typu inwestycji do planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Szczegółowo omówione zostały również główne elementy planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – sektory i obszary działania (np. budownictwo komunalne, transport publiczny, instalacje fotowoltaiczne, szkolenia i edukacja) oraz proces sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji CO2, która stanowi podstawę do opracowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej.

Czytaj więcej...

Webinarium na temat wdrażania proenergetycznej koncepcji 50/50 w innych niż szkoły budynkach użyteczności publicznej

LOGO EURONET 50 50 MAXWebinarium zostało zorganizowane 22 stycznia 2015 r. w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu EURONET 50/50 MAX angażującego uczniów, nauczycieli oraz użytkowników innych budynków użyteczności publicznej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i zakładającego równy podział zaoszczędzonych środków finansowych pomiędzy użytkowników budynku a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje rachunki za energię.

Czytaj więcej...

Lokalne fora energetyczne w gminach

Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle

Niezwykle istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki energetycznej, w tym dla udanego opracowania i wdrożenia miejscowego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), ma efektywna współpraca z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, na których zamierzone działania wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ oraz którzy mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie lokalnych celów energetycznych. Jednym ze sposobów zapewnienia takiej współpracy jest organizacja lokalnych forów energetycznych umożliwiających wzmocnienie zaangażowania lokalnych interesariuszy w proces wdrażania działań ujętych w SEAP.

Czytaj więcej...

Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

W rok po Cities Day, który miał miejsce podczas konferencji klimatycznej COP 19, 21 listopada 2014 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Urząd m.st. Warszawy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, ambasad, prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej...