Wydarzenia

NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce

DSC01201Podczas konferencji poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego w Europie, która odbyła się w 9 października br. w Brukseli, Prezes Zarządu  NFOŚiGW Małgorzata Skucha podpisała Umowę o Partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej a NFOŚiGW. Tym samym NFOŚiGW został Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce.

Czytaj więcej...

2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX pn. „Oszczędzanie energii w szkołach”

W dniu 7 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX, poświęcone praktycznym aspektom oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych oraz wdrażania w nich innowacyjnej metodologii 50/50. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych i szkół (nauczycieli oraz administratorów technicznych budynków szkolnych) zaangażowanych w projekt, jak również do innych osób zainteresowanych tematyką projektu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest zwiększenie oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania w nich energią oraz uczy ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

Czytaj więcej...

Drugie europejskie szkolenie w ramach projektu Mayors in Action w Barcelonie

Druga już – poprzednia odbyła się w Genui (Wochy) 26 marca br. – sesja szkoleniowa projektu Mayors in Action została zorganizowana w dniu 2 października w Barcelonie. Poświęcona była omówieniu istniejących mechanizmów finansowania i monitorowania lokalnych działań energetycznych w nowej perspektywie 2014-2020. Szczególnie interesująca była prezentacja programu RE:FIT dotyczącego modernizacji w formule ESCO budynków publicznych i sektora handlowo-usługowego w Londynie, a także przedstawienie działalności hiszpańskiej spółdzielni energetycznej SOM ENERGIA obejmującej 50 grup lokalnych, będącej alternatywą dla wielkich producentów i dostawców energii i posiadającej 8 elektrowni fotowoltaicznych oraz 1 biogazownię.

Czytaj więcej...

Jak opracować SEAP zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią?

Odpowiedzi na to pytanie szukali wspólnie prezenterzy i ponad 40 uczestników szkolenia, które odbyło się w dniach 1-2 października br. w Barcelonie. Drugie już międzynarodowe szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu 50 000&1 SEAPs.

Projekt ten współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) potrwa trzy lata, do lutego 2017 r., a jego celem jest pomoc samorządom lokalnym w pokonaniu barier utrudniających instytucjonalizację ich planów działań oraz we wzmocnieniu struktur wewnętrznych i procedur ułatwiających wysokiej jakości, długoterminowe zarządzanie energią. Dzięki temu w całej Europie rozpowszechnione i wzmocnione zostanie zrównoważone podejście do lokalnej gospodarki energetycznej.

Czytaj więcej...

Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Ponad 100 osób uczestniczyło w dniu 4 września br. w spotkaniu poświęconym roli samorządów lokalnych we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej na rzecz zrównoważonej energii. Spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostało zorganizowane przez UM woj. Podlaskiego i nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Mayors in Action. Podkreślając kluczową rolę samorządów we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej w regionach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" objaśniali reprezentantom władz samorządowych, jak opracować Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy).

Czytaj więcej...

Dni Energii w Raciechowicach

14 września 2014 r. w Czasławiu (gmina Raciechowice) odbyła się kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością Święta Jabłka i Gruszki. Wydarzenie to było po raz kolejny wspaniałą okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych rzemieślników oraz organizacji pozarządowych, a także do degustacji regionalnych produktów. Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych, liczne konkursy, warsztaty prowadzone przez twórców lokalnych oraz inne atrakcje.

Czytaj więcej...

DNI ENERGII w Dąbrowie Górniczej

Gmina Dąbrowa Górnicza zorganizowała już po raz kolejny Dni Energii, które odbyły się w dniu 6 września 2014 r. w Parku Hallera, gdzie równocześnie zorganizowano imprezę plenerową pn. „Festiwal Ludzi Aktywnych - Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego”. Organizacja Dni Energii jest jednym z zadań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, do którego Dąbrowa Górnicza przystąpiła w 2012 roku. Głównym celem tego wydarzenia jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i poszanowania energii.

Czytaj więcej...

Dni energii w gminie Chorzele

Dni Chorzel 14 18W dniach 9 i 10 sierpnia 2014 r. już po raz drugi odbyły się w Chorzelach Dni Energii. Zorganizowano gminne stoisko promujące ekologiczne rozwiązania i oszczędzanie energii, na którym dostępne były różnego rodzaju informatory i ulotki. Impreza skierowana była do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii w gospodarstwach domowych chcieliby wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana energia oraz w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny i zrównoważony. Na Dni Energii zaproszono gości – firmę Ekoinstal, zajmującą się instalacją odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej...

Spotkanie RENERGY w Rzymie

logo Renergy26 i 27 czerwca 2014 r. w Rzymie odbyło się V spotkanie projektu RENERGY, które zgromadziło specjalistów do spraw energii odnawialnej z całej Europy. 

Projekt RENERGY finansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC promuje odnawialną energię i efektywność energetyczną na poziomie regionalnym w całej Europie.

Czytaj więcej...

Częstochowa bawiła się ekologicznie

Obok tekstuNa przełomie maja i czerwca 2014 r. odbyła się w Częstochowie kolejna edycja Miejskich Dni Inteligentnej Energii, które obejmowały konferencję pn. „Lokalne forum na rzecz zrównoważonej energii” zorganizowaną w dniu 30 maja 2014 r. oraz festyn dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych i gimnazjów, do udziału w którym zaproszeni zostali także pozostali mieszkańcy miasta. Podczas tej drugiej imprezy, odbywającej się 9 czerwca na placu Biegańskiego, częstochowianie mogli sprawdzić ile wiedzą o zielonej energii i swoim wpływie na klimat.

Czytaj więcej...