Samorządy liderami procesu transformacji, ICCA 2015 Hanower

Grafika News ICCA2015Międzynarodowa konferencja dotycząca działań na rzecz ochrony klimatu (ICCA 2015) pod hasłem „Samorządy liderami procesu transformacji” odbyła się w dniach 1-2 października 2015 w Hanowerze (Niemcy). Zgromadziła ponad 400 uczestników, a wśród nich przedstawicieli polskich miast i gmin: Bielawy, Bielska-Białej, Chojnic, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Hajnówki, Kościerzyny, Siemiatycz, Słupska, Sztumu i Zabrza oraz naszego Stowarzyszenia. Jej gospodarzami były: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMUB), Ministerstwo Środowiska, Energii i Ochrony Klimatu Dolnej Saksonii (Niemcy) oraz Niemiecki Instytut Niemiecki Instytut Urbanistyki DIFU (Difu).

Konferencję zorganizowano tuż po zakończeniu Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ i nieomal w przeddzień do 21. sesji Konferencji Stron (COP 21) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), która odbędzie się w Paryżu (Francja), w dniach 30 listopada - 11 grudnia 2015 r. Jej celem było ukazanie lokalnego potencjału i podkreślenie lokalnego wkładu w niskoemisyjny, zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz wsparcie wzajemnej wymiany know-how w zakresie tworzenia strategii i ich wdrażania. W ten sposób konferencja ICCA promuje lokalne działania na rzecz klimatu jako czynnik kluczowy dla procesów transformacji w kierunku lepszej adaptacji do zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków.

W czasie dwóch dni trwania obrad, również podczas 18 sesji warsztatowych zgrupowanych w blokach tematycznych, uczestnicy podkreślili wiodącą rolę podmiotów działających na poziomie subnarodowym (lokalnym i regionalnym) w walce ze zmianami klimatycznymi oraz sformułowali wiadomość dla negocjatorów na COP 21 ujętą w „Deklaracji Hanowerskiej: prowadzenie procesu transformacji poprzez realizację działań lokalnych”.

Sesja warsztatowa pn. Partnerstwo miast i współpraca bilateralna zgromadziła przedstawicieli miast z Niemiec, Polski i Francji (Arras i jego miasta partnerskiego Herten, Essen i Bielawy) oraz przedstawicieli niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska, Climate Alliance, europejskiej sieci miast Energy Cities i Adelphi.

Oprócz sesji planarnych i panelowych odbyło się także otwarcie wystawy „Klimatyczne sąsiedztwo” prezentującej rozmaite działania gmin, szkół, sieci i instytutów badawczych, a w sesji popołudniowej wręczenie nagród laureatom ogólnokrajowego konkursu Climate Action Awards for Local Governments 2015 (Kommunaler Klimaschutz 2015) oraz prezentacja zwycięskich działań i projektów.

Więcej informacji o konferencji

Konferencja stanowiła oficjalną inaugurację projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” realizowanego przez ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem oraz innymi instytucjami partnerskimi w okresie od sierpnia 2015 do lipca 2018 roku. Projekt finansowany jest przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

Głównym celem działań projektowych jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w obszarze strategii niskoemisyjnych w wybranych gminach w Polsce. W jego ramach odbędą się konsultacje, wyjazdy studyjne, stworzony zostanie także program partnerstwa dla polskich i niemieckich gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Konferencję poprzedziła jednodniowa podróż studyjna, podczas której przedstawiciele polskich miast i gmin odwiedzili niskoemisyjnego Centrum Energii i Środowiska w Spronge-Erdglasen, osiedle ekologiczne Kronsberg oraz zapoznali się z jedną z największych spółdzielni  energetycznych w  rejonie – Lehrte-Sehnde – inwestującej głównie w instalacje fotowoltaiczne.