Wydarzenia

Słupskie szkoły przystępują do europejskiej sieci szkół oszczędzających energię

W dniu 24 listopada 2015 r. w Słupku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które postanowiły włączyć swoich uczniów w proces zarządzania energią w budynku, a co za tym idzie nauczyć ich, jak oszczędzać energię i dbać o swoje najbliższe otoczenie. Zadaniem uczniów będzie nie tylko przeanalizowanie aktualnej sytuacji energetycznej szkoły, ale i zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie. Tym samym słupskie szkoły dołączyły do ponad 500 europejskich placówek edukacyjnych realizujących projekt EURONET 50/50 MAX. 

Czytaj więcej...

Samorządy liderami procesu transformacji, ICCA 2015 Hanower

Grafika News ICCA2015Międzynarodowa konferencja dotycząca działań na rzecz ochrony klimatu (ICCA 2015) pod hasłem „Samorządy liderami procesu transformacji” odbyła się w dniach 1-2 października 2015 w Hanowerze (Niemcy). Zgromadziła ponad 400 uczestników, a wśród nich przedstawicieli polskich miast i gmin: Bielawy, Bielska-Białej, Chojnic, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Hajnówki, Kościerzyny, Siemiatycz, Słupska, Sztumu i Zabrza oraz naszego Stowarzyszenia. Jej gospodarzami były: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMUB), Ministerstwo Środowiska, Energii i Ochrony Klimatu Dolnej Saksonii (Niemcy) oraz Niemiecki Instytut Niemiecki Instytut Urbanistyki DIFU (Difu).

Czytaj więcej...

V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

V Beskidzki Festiwal Dobrej EnergiiO V Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii, który odbył się 19 czerwca tego roku w Parku Słowackiego w Bielsku Białej, już pisaliśmy na naszej stronie.

Dziś zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej niezwykłej imprezy, która zgromadziła tłumy mieszkańców w każdym wieku.

Dni Energii w Chorzelach

Dni Energii na stałe wpisały się w kalendarz imprez plenerowych Miasta i Gminy Chorzele. W tym roku odbyły się one w dniach 1-2 sierpnia dając lokalnej społeczności okazję uzyskania informacji o popularnych dzisiaj kolektorach słonecznych, panelach fotowoltaicznych czy innych urządzeniach wytwarzających '

"zieloną energię". Zaproszone firmy z branży wyczerpująco opowiadały o zaletach wprowadzania nowych rozwiązań wspomagających ogrzewanie wody użytkowej lub umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej ze słońca czy wiatru.

Czytaj więcej...

Uczmy się od siebie nawzajem – przykładowe działania ujęte w polskich PGNach i SEAPach

logo convenant of mayors webinar

Kolejne webinarium dotyczące Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, które odbyło się w dniu 22 lipca br. zgromadziło 39 słuchaczy zainteresowanych przykładowymi działaniami uwzględnionymi w opracowanych już polskich Planach działań na rzecz zrównoważonej energii w różnych sektorach takich jak budynki komunalne, oświetlenie publiczne, transport czy gospodarstwa domowe. Mogą one zainspirować gminy i miasta opracowujące aktualnie PGNy – strategiczne dokumenty wyznaczające kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

PGNy i SEAPy – włącz się w lokalne działania na rzecz zrównoważonej energii!

logo convenant of mayors webinar27 przedstawicieli miast i gmin wzięło udział w webinarium dotyczącym Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), które odbyło się w dniu 8 lipca br. w godz. 9.30-10.30.

Webinarium – zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli i NFOŚiGW – miało na celu dostarczenie gminom zaangażowanym w opracowywanie PGNów i SEAPów praktycznych wskazówek, określenie wymagań i wskazanie korzyści oraz kluczowych czynników decydujących o powodzeniu całego procesu wkraczania na ścieżkę bardziej zrównoważonego rozwoju energetycznego. Było ono prowadzone w języku polskim, a uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Czytaj więcej...

Efektywna wymiana rzetelnych danych na potrzeby lokalnego planowania energetycznego

Slajd1Blisko 40 osób zgromadziło seminarium pn. Pozyskiwanie lokalnych danych nt. zużycia energii dla potrzeb inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w planach SEAP oraz PGN, które zostało zorganizowane w dniu 24.06.2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) będącym Organizacją  Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Seminarium dotyczyło zapewnienia dobrej jakości danych na temat zużycia i produkcji energii na cele planowania energetycznego w gminach,  jak również wypracowania dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi, które mogą się również przyczynić do efektywnego wdrażania w kraju Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Podstawą i inspiracja do debaty był dokument opracowany w ramach europejskiego projektu MESHARTILITY (www.meshartility.eu) pn. Rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii.

Czytaj więcej...

V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

V  edycja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii upłynęła pod znakiem oszczędzania energii we własnym domu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób codzienne czynności mogą wpłynąć na ochronę klimatu, jak i… oszczędności w domowym budżecie!

Tegoroczny festiwal, mimo kapryśnej pogody, zgromadził ponad 2000 przedszkolaków i uczniów z bielskich szkół. Uczestnicy mogli skorzystać z kilkudziesięciu rozmaitych, edukacyjnych atrakcji: warsztatów, wystaw, parku naukowego, gry terenowej, gier podwórkowych i wielu innych. 

Czytaj więcej...

Szkolenie otwarte - Bruksela

Projekt 50000&1 SEAPs w swoich założeniach zawiera kilka rodzajów szkoleń - dla partnerów projektu (podnoszące kwalifikacje), szkolenia lokalne (podnoszące poziom wiedzy lokalnie) oraz szkolenia otwarte, polegające m.in. na wymianie międzynarodowych doświadczeń w zakresie integracji planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) z systemami zarządzania energią (SZE). Właśnie takie otwarte szkolenie miało miejsce w biurze Regionu Galicja w Brukseli w dn. 18.06.2015.

Czytaj więcej...

Energetyczne Piaseczno

Ostatni dzień maja w Piasecznie oprócz słonecznej pogody przyniósł moc pozytywnej energii!! Wszystko to za sprawą IV edycji rodzinnego pikniku naukowego – Dzień energii, którego celem było przybliżenie tematyki OZE. 

Głównym zagadnieniem poruszanym na stanowiskach eksperckich oraz podczas wywiadów scenicznych było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani mogli pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania elektrowni wiatrowych, dowiedzieć się, w jaki sposób produkują ciepło kolektory słoneczne czy przyjrzeć się makiecie przyjaznego dla środowiska domu. 

Czytaj więcej...