Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć w Serocku

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w Serocku w dniu 12 maja br., uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich gmin zrzeszonych w naszej sieci. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu  seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści".

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pełnomocnik Prezydenta miasta Bielsko-Biała ds. zrównoważonego rozwoju Zbigniew Michniowski uroczyście przywitał wszystkich zebranych, a zwłaszcza nowych członków Stowarzyszenia, którzy dołączyli do sieci od ostatniego Walnego Zebrania, czyli:

  • Besko
  • Cyców
  • Gierałtowice
  • Kalisz
  • Pilzno
  • Pruszcz Gdański
  • Siemiatycze
  • Sztum
  • Żory

Przewodniczącym został Pan Zygmunt Kuc z Urzędu Miasta Dzierżoniowa, który czuwał nad przebiegiem zebrania i głosowaniem poszczególnych uchwał. Poprzedziła je prezentacja sprawozdania z działalności PNEC w minionym roku (od maja 2015 do maja 2016 r.), którą przedstawiła Pani Anna Jaskuła, Dyrektor biura Stowarzyszenia.