Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Prezes Zarządu

Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy

Członkowie Zarządu

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Zygmunt Kuc – Inżynier Miasta w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa

Stanisław Nowacki – Kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach

Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum