Zespół Biura Stowarzyszenia

ANNA JASKUŁA – dyrektor biura

Magister inżynier Ochrony Środowiska w planowaniu i zarządzaniu, AGH.

Ustalanie wspólnie z Prezydium Zarządu kierunku działalności i zadań Biura Stowarzyszenia, organizacja i koordynacja pracy zespołu Biura, przygotowanie zgromadzeń statutowych (zebrań Zarządu Stowarzyszenia, Walnych Zgromadzeń Członków) i realizacja ich postanowień. Kontakty z samorządami lokalnymi oraz instytucjami europejskimi i reprezentowanie Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania.

MARIA STANKIEWICZ – doradca dyrektora

Doradztwo w zakresie spraw bieżących Stowarzyszenia. Przygotowanie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych Stowarzyszenia współfinansowanych z krajowych i zagranicznych środków pomocowych. Współpraca z gminami i powiatami członkowskimi oraz członkami wspierającymi, udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich.

IWONA KOROHODA – specjalista ds. komunikacji, kierownik projektów

Magister Filologii Polskiej UJ.

Zakres obowiązków: przygotowanie i realizacja krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, tłumaczeń i materiałów promocyjnych, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, warsztatów i szkoleń, kontakty z samorządami lokalnymi, promocja Stowarzyszenia i kontakty z mediami.

ANNA JAKIEL– asystent dyrektora

Prowadzenie sekretariatu biura, kontakty z samorządami lokalnymi, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń. Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów Stowarzyszenia.

PATRYCJA PŁONKA – kierownik projektów

Absolwentka Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: stosunki międzynarodowe) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: inżynieria środowiska).

Zakres obowiązków obemuje: przygotowanie publikacji i tłumaczeń, przygotowanie i realizację projektów, organizację krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń.

TOMASZ PAWELEC – kierownik projektów

TomaszPawelec2

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (geografia) oraz studiów podyplomowych: Inwestycje w odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponad 12 letnie doświadczenie w pracy w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków grantowych, wdrażanie krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i webinariów, opracowanie ekspertyz i dokumentów strategicznych (PGN/SECAP).

MONIKA GRABIEC - asystent projektów

Monika Grabiec

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Art & design na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zakres obowiązków: pomoc w przygotowywaniu publikacji i tłumaczeń, organizacji krajowych oraz międzynarodowych szkoleń, warsztatów lub webinariów, pomoc w przygotowywaniu i realizacji projektów, kontakt z gminami.

ANNA LACHOWICZ – asystent projektów

Anna Lachowicz

Studentka V roku Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizacja Gospodarka Niskoemisyjna. Ukończyła certyfikowane szkolenie ,,Pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001”.

Zakres obowiązków: udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów, pomoc w przygotowaniu publikacji i raportów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń.

ROBERT STRZEBOŃSKI – główny księgowy

Magister ekonomii AE.
Zarządzanie i kontrola budżetu Stowarzyszenia, prowadzenie rachunkowości jednostki, rozliczanie projektów i raporty finansowe, kontakty z bankami.