Zespół Biura Stowarzyszenia

ANNA JASKUŁA – dyrektor biura

Magister inżynier Ochrony Środowiska w planowaniu i zarządzaniu, AGH.
Ustalanie wspólnie z Prezydium Zarządu kierunku działalności i zadań Biura Stowarzyszenia, organizacja i koordynacja pracy zespołu Biura, przygotowanie zgromadzeń statutowych (zebrań Zarządu Stowarzyszenia, Walnych Zgromadzeń Członków) i realizacja ich postanowień. Kontakty z samorządami lokalnymi oraz instytucjami europejskimi i reprezentowanie Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania.

MARIA STANKIEWICZ – doradca dyrektora

Doradztwo w zakresie spraw bieżących Stowarzyszenia. Przygotowanie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych Stowarzyszenia współfinansowanych z krajowych i zagranicznych środków pomocowych. Współpraca z gminami i powiatami członkowskimi oraz członkami wspierającymi, udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich.

IWONA KOROHODA – specjalista ds. komunikacji

Magister Filologii Polskiej UJ.
Prowadzenie korespondencji, kontakty z samorządami lokalnymi, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń; przygotowanie publikacji, tłumaczeń, nadzór nad aktualizacją strony internetowej Stowarzyszenia. Przygotowanie i realizacja krajowych i międzynarodowych projektów Stowarzyszenia. Promocja Stowarzyszenia i kontakty z mediami.

ANNA JAKIEL– asystent dyrektora

Prowadzenie sekretariatu biura, kontakty z samorządami lokalnymi, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń. Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów Stowarzyszenia.

PATRYCJA PŁONKA – kierownik projektów

Absolwentka Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: stosunki międzynarodowe) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: inżynieria środowiska). Zakres obowiązków obemuje: przygotowanie publikacji i tłumaczeń, przygotowanie i realizację projektów, organizację krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń.

AGNIESZKA KAPUSTA – kierownik projektów

Agnieszka Nykiel Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalizacja: Odnawialne Źródła Energii). Zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków grantowych, wdrażanie krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i webinariów, opracowanie ekspertyz i dokumentów strategicznych (PGN/SEAP), obsługa techniczna biura.

TOMASZ PAWELEC – kierownik projektów

TomaszPawelec2 Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (geografia) oraz studiów podyplomowych: Inwestycje w odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponad 12 letnie doświadczenie w pracy w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków grantowych, wdrażanie krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i webinariów, opracowanie ekspertyz i dokumentów strategicznych (PGN/SECAP).

ROBERT STRZEBOŃSKI – główny księgowy

Magister ekonomii AE.
Zarządzanie i kontrola budżetu Stowarzyszenia, prowadzenie rachunkowości jednostki, rozliczanie projektów i raporty finansowe, kontakty z bankami.