Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 06/2017 na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta wykonawcy.

Odpowiedź (tj. wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt. 10  prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej - osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER” na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23.10.2017 roku, o godzinie 16.00.

Oferty, które dotrą do Wykonawcy po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.10.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo visnova

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wynik przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

logo visnovaStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwane dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

Studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zawiadomienie o wniesionym proteście

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 zawiadomienie_o_protescie_23_12_2009.pdf

Rozstrzygnięcie protestu 2

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wniesionym proteście 2

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmianie treści ogłoszenia

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie  Cités”, ul. Sławkowska 17, pok. 30, 31-016 Kraków

tel./faks: +48 12 429 17 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kraków, 11.12.2009

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie protestu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków

tel./faks: +48 12 429 17 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 11.12.2009

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dot. Protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

Czytaj więcej...