Przetargi i zapytania ofertowe

Ponowne zapytanie ofertowe dotyczące informatycznego opracowania programu komputerowego do obliczania śladu wodnego w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miasta

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ponownie zaprasza do składania ofert na informatyczne opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wskaźnika śladu wodnego na stronie www.sladwodnymiast.pl w zakładce „Narzędzie do obliczania śladu wodnego”. Postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt jest ponadto dofinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełniony formularz oferty wraz z referencjami należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 13.11.2018 r., o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Zapytanie ofertowe dotyczące informatycznego opracowania programu komputerowego do obliczania śladu wodnego w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na informatyczne opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wskaźnika śladu wodnego na stronie www.sladwodnymiast.pl w zakładce „Narzędzie do obliczania śladu wodnego”. Postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt jest ponadto dofinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełniony formularz oferty wraz z referencjami należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30.10.2018 r., o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Unieważnienie postępowania

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania szczegółowych wytycznych do programu komputerowego do obliczania śladu wodnego w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytorycznych szczegółowych wytycznych do przygotowania programu komputerowego do obliczania wskaźnika śladu wodnego w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 13.06.2018 r., o godzinie 09.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania obliczeń śladu wodnego dla wybranych miast w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na wykonanie obliczeń śladu wodnego dla wybranych miast w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 20.04.2018 r., o godzinie 16.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 25.01.2018 r., o godzinie 9.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowej systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. 

„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE.

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 7 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub odebrać w siedzibie zamawiającego

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2018.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17-18.01.2018.

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn.
„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 10 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15/18.12.2017.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19/20.12.2017.

 

Informacja o złożonych ofertach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 06/2017 na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta wykonawcy.

Odpowiedź (tj. wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt. 10  prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej - osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER” na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23.10.2017 roku, o godzinie 16.00.

Oferty, które dotrą do Wykonawcy po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.10.2017

Pytania i odpowiedzi z dnia 18/19.10.2017

Wyniki zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo visnova

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wynik przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

logo visnovaStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwane dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

Studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...