Wydarzenia

Seminarium w Serocku nt. zrównoważonego zarządzania energią w miastach i gminach

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy. Seminarium było organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, a dotyczyło różnych aspektów związanych z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym, począwszy od opracowania planów SEAP i PGN, poprzez finansowanie, realizację i monitoring proenergetycznych działań, aż po sposoby angażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z inspirującymi przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez polskie samorządy w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć w Serocku

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w Serocku w dniu 12 maja br., uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich gmin zrzeszonych w naszej sieci. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu  seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści".

Czytaj więcej...

1 konferencja bilateralna w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu"

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyła się 1. konferencja bilateralna organizowana w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Jej celem była prezentacja utworzonej w ramach projektu platformy współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i ich partnerami, zajmującej się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji energetycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. Zaprezentowany został również szereg inspirujących dobrych praktyk zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE oraz kompleksowego zarządzania energią na poziomie gminy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 80 osób -  głównie przedstawicieli miast i gmin z różnych regionów Polski.

Więcej informacji, w tym linki do wygłoszonych prezentacji, można znaleźć na stronie internetowej projektu.

 

Logo RazemDlaKlimatu zmp logo pnec2 logo KS logo nfosigw2 Logo Norway grants

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wydarzenie podsumowujące wdrażanie projektu EURONET 50/50 MAX w Częstochowie

15 kwietnia 2016 r. w Częstochowie, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 21 świętowaliśmy 2 rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w 12 szkołach z tego miasta. Ponad 150 uczniów i prawie 20 nauczycieli wzięło udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy. Spotkanie uroczyście rozpoczęła Pani Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Miasta Częstochowy.

Pełna relacja

1 SPOTKANIE SAMORZĄDOWEJ GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Logo POL NOR plBlisko 50 osób zgromadziło 1 spotkanie samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. Było ono poświęcone diagnozie sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz możliwości przeniesienia na polski grunt sprawdzonych rozwiązań Norweskich. W debacie udział wzięli przedstawiciele polskich miast i gmin, którzy już od lat zajmują się tematem poszanowania energii i ochrony klimatu, w związku z czym mogą wnieść znaczący wkład w analizę aktualnych oraz wypracowanie nowych proenergetycznych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Webinarium na temat integracji planu SEAP z systemem zarządzania energią wg normy ISO 50001

logo convenant of mayors webinarW  dniu 29 lutego 2016 r., w godzinach 11:00-12:00, odbyło się kolejne webinarium organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Tym razem poświęcone było ono integracji planu SEAP/PGN z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001. 

Udane opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) nie jest  łatwym zadaniem. Aby z powodzeniem osiągnąć założone w planie cele, konieczne jego zapewnienie jego integracji z pozostałymi strategiami i działaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, włączenie jego założeń do codziennej pracy samorządu, a także wzmocnienie wewnętrznych struktur i procedur oraz opracowanie kompleksowego planu monitoringowego. Wszystko to można zrealizować integrując plan SEAP z systemem zarządzania energią (SZE) zgodnym z uznanym standardem, takim jak np. ISO 50001. Podczas webinarium uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, jak opracować SEAP i jak wdrożyć w gminie system zarządzania energią, ale i jak zintegrować oba te narzędzia, aby pokonać najbardziej typowe bariery utrudniające instytucjonalizację planów działań. Dokładnie omówione zostały wszystkie etapy tego procesu i związane z nim kluczowe kwestie, a uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych wskazówek, jak wprowadzić takie rozwiązanie w swoich miastach i gminach. 

Prezentacje wygłoszone podczas webinarium można pobrać poniżej:

Lokalne forum energetyczne w Pilźnie

Blisko 20 osób reprezentujących grono lokalnych interesariuszy zgromadziło się 12 stycznia br. w Pilźnie podczas forum energetycznego pn. „Integracja Planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią”. Głównym celem spotkania, zorganizowanego w ramach projektu „50000&1 SEAPs”, było zwiększenie zaangażowania lokalnych interesariuszy w tworzenie i monitorowanie polityki energetycznej gminy Pilzno. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, instytucji publicznych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Pierwsze warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli 13 gmin polskich (Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze) uczestniczących w realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” odbyły się w Herten (Zagłębie Ruhry, Niemcy) w dniach 8-9 grudnia br.

Projekt realizowany przez ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem oraz innymi instytucjami partnerskimi w okresie od sierpnia 2015 do lipca 2018 roku został zainaugurowany dwa miesiące wcześniej podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej działań na rzecz ochrony klimatu ICCA 2015 w Hanowerze(1-2 października br.). Projekt finansowany jest przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, a głównym jego celem jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w obszarze strategii niskoemisyjnych w wybranych gminach w Polsce. 

Czytaj więcej...

Seminarium nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego miast i gmin

Blisko 50 osób zgromadziło seminarium pn. "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania", które odbyło się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium było przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym i było organizowane wspólnie przez nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta w Kościerzynie. Pierwsza sesja dotyczyła opracowania i finansowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) i Planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), jak również wprowadzenia w gminie rozwiązań systemowych takich jak system zarządzania energią wg normy ISO 50001 czy zielone zamówienia publiczne. Druga sesja była natomiast sesją dobrych praktyk, gdzie zaprezentowano najciekawsze proenergetyczne rozwiązania wprowadzone w polskich miastach i gminach.

Czytaj więcej...

Lokalne fora energetyczne w Słupsku i Sztumie

Duże znaczenie dla powodzenia inicjatyw proenergetycznych podejmowanych przez władze lokalne ma tzw. mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego, czyli aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w tworzenie, realizację i monitorowanie lokalnej polityki energetycznej. Wiedzą o tym Słupsk i Sztum (woj. pomorskie), które w ubiegłych dniach zorganizowały lokalne fora energetyczne zachęcając zaproszonych gości do dyskusji na temat lokalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Czytaj więcej...