Wydarzenia

SUKCES NIEPOŁOMIC - GRATULUJEMY!

panel 120125
fot.sxc.hu

Prawie 4 tys. instalacji solarnych zostanie zainstalowanych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w czterech małopolskich gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj. Program uzyskał dofinansowywanie ze środków rządu szwajcarskiego.

We wtorek w Niepołomicach władze czterech gmin podpisały umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) dotyczącą realizacji przedsięwzięcia. Na jej mocy rząd Szwajcarii za pośrednictwem WWPE przekaże na ten cel blisko 14,4 mln franków szwajcarskich.

Czytaj więcej...

Polskim miastom dopisuje „Apetyt na klimat”

p1040888Ponad 100 reprezentantów miast i gmin z całej Polski zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu uczestniczyło w seminarium pn. „Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2011 r. w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Czytaj więcej...

III Ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów w Brukseli

glowneW dniu 29 listopada 2011 r. w Brukseli miała miejsce III uroczysta ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów, w której udział wzięli przedstawiciele pionierskich polskich gmin: Bielska-Białej, Kościerzyny, Kóz oraz Szczyrku.

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej angażującą europejskie miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 20%.

Czytaj więcej...

„Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin” - seminarium w Warszawie

logo apetyt_na_klimatZapraszamy do udziału w seminarium pn. „Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2011 r. w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Czytaj więcej...

Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju

logo champFundacja Sendzimira we współpracy z Bodensee Stiftung (Niemcy) i innymi członkami Europejskiego Partnerstwa na rzecz zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem (European Partnership for Integrated Sustainability Management) serdecznie zaprasza do udziału w seminarium Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju - zintegrowany system zarządzania.

Seminarium stanowi inaugurację w Polsce międzynarodowego projektu CHAMP, którego celem jest promocja zintegrowanego systemu zarządzania w europejskich miastach.

Czytaj więcej...

Dni Energii w Dzierżoniowie

DSC 0024

Zdjęcie 1. Oficjalne otwarcie XVII Dzierżoniowskich Prezentacji Gospodarczych
W dniach 24-25 września 2011 r. w Dzierżoniowie – malowniczym mieście położonym w województwie dolnośląskim - odbyły się pierwsze Dni Energii organizowane w ramach projektów ENERGY FOR MAYORS i APETYT NA KLIMAT. Wydarzenie to, którego współorganizatorami były Urząd Gminy Dzierżoniów oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” (PNEC), było częścią XVII Dzierżoniowskich Prezentacji Gospodarczych, mających na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. W imprezie udział wzięło około 1500 osób, w tym przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, rzemieślnicy i mieszkańcy.

Czytaj więcej...

Rozwój miast i regionów w kierunku budownictwa zero energetycznego

image001Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rozwoju Regionalnego pt.: "Rozwój miast i regionów w kierunku budownictwa zero energetycznego", która odbędzie się 28 września 2011 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Porozmawiajmy o Porozumieniu Burmistrzów…

 

logo-netcomPolska Platforma Dialogu na temat Porozumienia Burmistrzów utworzona w ramach projektu NET-COM została otwarta 12 września 2011 r. w Bielsku-Białej podczas konferencji zatytułowanej „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”, która zgromadziła ponad 300 uczestników – członków europejskiego i polskiego parlamentu, reprezentantów polskich ministerstw i władz lokalnych, w tym sygnatariuszy Porozumienia, przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i mediów.

Czytaj więcej...

Budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin

Zdj. 1 . Uczestnicy konferencji

W dniach 12-13 września 2011 r. w Bielsku-Białej odbyła się niezwykle interesująca konferencja  zatytułowana „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”. Jej celem było zarysowanie wizji przyszłości miast w kontekście ograniczenia ich oddziaływania na klimat, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Konferencja zgromadziła ok. 300 osób żywo zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, firm energetycznych, uczelni, organizacji pozarządowych, mediów oraz młodzież.

Czytaj więcej...

Polskie miasta na podium Europejskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2011

RESCL2011_Prague_celebration_parliament_allchampions1_BKLEAZwycięzcy 2. sezonu Europejskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2010/2011 odebrali nagrody i dyplomy 2 czerwca 2011 r. w czeskim Parlamencie w Pradze podczas konferencji pn. „Najlepsze projekty OZE w miastach i gminach – inspiracje, perspektywy, bariery”. Niemcy i Włosi - mając za sobą ciężkie doświadczenia w minionym sezonie piłkarskiej Ligi Mistrzów – zdołali odegrać się na polu energii odnawialnej!

Czytaj więcej...