Inwestycje w odnawialne źródła energii

9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.

Podczas konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python, Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.

W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych 

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (20 gmin),
  • Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku
  • Maria Lignar, koordynator projektu;
 • Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” (12 gmin),
  • Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza
  • Anna Przyborowska-Ryś, koordynator projektu;
 • Gmina Mszana Dolana, projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, (6 gmin),
  • Bolesław Żaba, Wójt Gminy
  • Antoni Róg, koordynator projektu;
 • Gmina Niepołomice, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”, (6 gmin),
  • Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa,
  • Stanisław Nowacki, koordynator projektu;
 • Powiat Suski, projekt „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000”, (9 gmin)
  • Józef Bałos, Starosta Suski
  • Paweł Dyrcz. koordynator projektu.

Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostanie ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni około 123 000 m2 oraz 101 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2. Szwajcarskie dofinansowanie wyniosło między 45-85 proc. wartości projektów, a wkład własny mieszkańców nie przekroczył 30 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy ton/rok.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, samorządów województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, związków gmin, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć instalacji odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

(Biuro Związku Gmin Dorzecza Wisłoki)