Konkurs na mikroganty dla samorządów już rozstrzygnięty!

Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Rumia, Płońsk, Pałecznica, Raciechowice, Sztum, Sopot i Milanówek to zwycięzcy konkursu na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych na przygotowanie analiz i dokumentacji oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi, które będą je wspierać przy realizacji projektu. 13 czerwca br. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca konkurs w ramach polsko-norweskiej współpracy samorządowej.

Zaplanowanie i zorganizowanie proenergetycznych inicjatyw samorządowych to główne założenia projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, którego liderem jest Związek Miast Polskich.

Do konkursu zostało zgłoszonych 20 projektów z 19 samorządów. Wszystkie przeszły pozytywną ocenę formalną i pierwszy etap oceny merytorycznej dokonanej przez niezależnych ekspertów z dziedziny energetyki. Podczas spotkania w Poznaniu, w drugim etapie oceny, wnioski były oceniane przez samorządy, które zgłosiły do konkursu swój projekt, bez możliwości głosowania na swoje miasto. Projekty z Lublina, Bielska-Białej i Bydgoszczy otrzymały największą liczbę punktów w głosowaniu komisji konkursowej i uczestników spotkania (lista poniżej). 

Na nagrody w otwartym konkursie prowadzącym do innowacji w zakresie efektywności energetyczneji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym zostało przeznaczonych pół miliona złotych, w postaci 10 mikrograntów do 50 tys. złotych, a środki te pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt jest realizowany od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. Liderem jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu są - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, który zobowiązał się do pomocy w pozyskaniu partnerów norweskich dla laureatów.

Lista JST, które otrzymają mikrogranty (wg liczby otrzymanych punktów):

  • Lublin - Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła
  • Bielsko-Biała - Budowa ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej
  • Bydgoszcz - Laboratoria Czystej Energii
  • Rumia - Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi
  • Płońsk - Płońsk - w stronę miasta zeroemisyjnego
  • Pałecznica - Inteligentny Dom w Inteligentnej Wiosce
  • Raciechowice - Montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych w wybranych budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Raciechowice
  • Sztum - Blisko zero emisyjne budynki mieszkalne. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu mieszkańców z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OŹE
  • Sopot - Kompleksowe analizy i badania rynku związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego z formule ESCO w Sopocie
  • Milanówek - Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk

Wyniki konkursu

 

Logo RazemDlaKlimatu zmp logo pnec2 logo KS logo nfosigw2 Logo Norway grants

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.