Wydarzenia

Dni Energii w Raciechowicach

14 września 2014 r. w Czasławiu (gmina Raciechowice) odbyła się kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością Święta Jabłka i Gruszki. Wydarzenie to było po raz kolejny wspaniałą okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych rzemieślników oraz organizacji pozarządowych, a także do degustacji regionalnych produktów. Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych, liczne konkursy, warsztaty prowadzone przez twórców lokalnych oraz inne atrakcje.

Czytaj więcej...

DNI ENERGII w Dąbrowie Górniczej

Gmina Dąbrowa Górnicza zorganizowała już po raz kolejny Dni Energii, które odbyły się w dniu 6 września 2014 r. w Parku Hallera, gdzie równocześnie zorganizowano imprezę plenerową pn. „Festiwal Ludzi Aktywnych - Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego”. Organizacja Dni Energii jest jednym z zadań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, do którego Dąbrowa Górnicza przystąpiła w 2012 roku. Głównym celem tego wydarzenia jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i poszanowania energii.

Czytaj więcej...

Dni energii w gminie Chorzele

Dni Chorzel 14 18W dniach 9 i 10 sierpnia 2014 r. już po raz drugi odbyły się w Chorzelach Dni Energii. Zorganizowano gminne stoisko promujące ekologiczne rozwiązania i oszczędzanie energii, na którym dostępne były różnego rodzaju informatory i ulotki. Impreza skierowana była do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii w gospodarstwach domowych chcieliby wiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana energia oraz w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny i zrównoważony. Na Dni Energii zaproszono gości – firmę Ekoinstal, zajmującą się instalacją odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej...

Spotkanie RENERGY w Rzymie

logo Renergy26 i 27 czerwca 2014 r. w Rzymie odbyło się V spotkanie projektu RENERGY, które zgromadziło specjalistów do spraw energii odnawialnej z całej Europy. 

Projekt RENERGY finansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC promuje odnawialną energię i efektywność energetyczną na poziomie regionalnym w całej Europie.

Czytaj więcej...

Częstochowa bawiła się ekologicznie

Obok tekstuNa przełomie maja i czerwca 2014 r. odbyła się w Częstochowie kolejna edycja Miejskich Dni Inteligentnej Energii, które obejmowały konferencję pn. „Lokalne forum na rzecz zrównoważonej energii” zorganizowaną w dniu 30 maja 2014 r. oraz festyn dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych i gimnazjów, do udziału w którym zaproszeni zostali także pozostali mieszkańcy miasta. Podczas tej drugiej imprezy, odbywającej się 9 czerwca na placu Biegańskiego, częstochowianie mogli sprawdzić ile wiedzą o zielonej energii i swoim wpływie na klimat.

Czytaj więcej...

Lokalne planowanie energetyczne

Uczestnicy spotkania24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła obyło się spotkanie na dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W wydarzeniu uczestniczyło 26 osób, w tym przedstawiciele gmin (Jasła, Brzyska, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm prywatnych. Spotkanie uroczyście rozpoczął burmistrz Jasła, Pan Andrzej Czernecki, który podkreślał jak ważną rolę w gminie pełni planowanie oraz zarządzanie energetyczne, a także wzrost efektywności energetycznej.

Czytaj więcej...

IV Beskidzki Festival Dobrej Energii

IMG 360212 czerwca w Bielsku-Białej, już po raz czwarty, odbył się Beskidzki Festival Dobrej Energii. Naukowe warsztaty, kartonowe miasteczko, eko-plac zabaw, mobilny Park Edukacyjny Interakcje, energetyczna gra terenowa i wiele innych atrakcji czekało na bielszczan podczas IV Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii w Bielsku-Białej. Mieszkańcy poprzez zabawę uczyli się jak oszczędzać energię, nie rezygnując przy tym z komfortu i urządzeń elektrycznych.

Czytaj więcej...

Piknik edukacyjny Dni Energii w Piasecznie

de231 czerwca na placu Piłsudskiego w Piasecznie odbył się piknik naukowy, który miał na celu przekazanie lokalnej społeczności informacji na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz związków pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Na Rynku Miejskim powstało wiele stref promujących ekologiczne rozwiązania. Miasteczko edukacyjne, warsztaty, pokazy naukowe na scenie, wywiady z ekspertami zachęcały uczestników do aktywnego spędzania czasu i poprzez zabawę zdobywania wiedzy o energii.

Więcej...

Galeria zdjęć

20 lat Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” świętuje swoje dwudzieste urodziny! Obchody dwudziestolecia towarzyszyły Walnemu Zebraniu, które odbyło się 2 czerwca w Krakowie.

W okresie 20 lat swojej działalności Stowarzyszenie uczestniczyło w 57 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Renoma i prestiż Stowarzyszenia wzrosły dzięki rozwijającej się współpracy z 72 partnerami z 25 krajów, a także naszemu zaangażowaniu w działania europejskiej sieci miast Energie Cités. Z całej Europy i z Polski otrzymujemy zaproszenia do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także prośby o objęcie patronatem rozmaitych wydarzeń i imprez branżowych.

Czytaj więcej...

Drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”

IMG 6466W dniu 2 czerwca 2014 r. w Krakowie obyło się drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych i sektora energii zastanawiali się wspólnie, jak współpraca ta wygląda dziś i jak ją usprawnić w przyszłości, aby zapewnić zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym. W debacie udział wzięło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji działających na rynku energii. Spotkanie okrągłego stołu zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu o akronimie MESHARTILITY.

Czytaj więcej...