Wydarzenia

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” podczas COP 19

zdjecie COP19W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyła się 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu – COP 19. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej zgromadziło delegatów z ponad 190 krajów świata, wśród których znaleźli się czołowi politycy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, reprezentanci biznesu i nauki oraz członkowie organizacji pozarządowych. COP 19 był szczególnie ważny dla miast i władz lokalnych, ponieważ dotychczas nie miały one okazji formalnie uczestniczyć w procesie rozmów nad wypracowaniem globalnego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Konferencji towarzyszyło kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych, w tym m.in. spotkań, seminariów, warsztatów, a także wystawy promujące nowatorskie produkty i rozwiązania proekologiczne. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités” również uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Czytaj więcej...

Miasto Bielsko-Biała najlepsze w Europie!

IMG 6048Projekt zgłoszony przez miasto Bielsko-Biała do konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sektor Award – EPSA 2013) pod nazwą Kampania edukacyjno-promocyjna „Bielsko-Biała chroni klimat" został oceniony jako najlepszy projekt realizowany przez jednostki samorządu lokalnego w Europie. Tegoroczna edycja konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego odbyła się pod hasłem „Przetrwać burzę: Kreatywne rozwiązania w czasie kryzysu”.

Czytaj więcej...

VI spotkanie Platformy Dialogu – zakończenie projektu NET-COM

logo netcom

28 listopada 2013 r. odbyło się VI spotkanie Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów. Spotkanie miało charakter seminarium internetowego  on-line: webinarium. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu NET-COM.

Głównym tematem seminarium była dyskusja na temat dalszych działań Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, po zakończeniu projektu NET-COM. Uczestnicy zaktualizowali też Plan działania na rzecz wdrażania rozwoju i promocji inicjatywy Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2014–2020. Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowe projekty Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”, które będą realizowane  od 2014 r., a zwłaszcza te wspierające sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

V spotkanie Polskiej Platformy Dialogu podczas VII FORUM Energia w Gminie w Katowicach

VII forum_Energia_w_gminie15 listopada br. odbyło się 5. spotkanie Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, zorganizowane w ramach projektu NET-COM, połączone z siódmą edycją FORUM Energia w Gminie, które poświęcone było zagadnieniom związanym z kogeneracją i trigeneracją. Forum zgromadziło ponad 50 uczestników, głównie samorządowców, ale także przedstawicieli firm i osoby zainteresowane energetyką odnawialną. Podczas spotkania Platformy, wspierającej współpracę pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, omówione zostały jej obecne i planowane działania służące ożywieniu wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Przedyskutowano też pod tym kątem „Plan działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2012-2020”.

Czytaj więcej...

Półmetek projektu RENERGY - konferencja w Worms

logo building_for_future10 i 11 października w Worms w Niemczech odbyła się konferencja i czwarte spotkanie projektowe RENERGY, które zgromadziło specjalistów do spraw energii odnawialnej z całej Europy. Projekt RENERGY finansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC.

Czytaj więcej...

Sympozjum Energii projektu VIS NOVA

logo visnova20 września 2013 roku w Gorlicach obyło się Sympozjum Energii projektu VIS NOVA współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach.

Czytaj więcej...

Pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi

tytulowe IMG_3774W dniu 30 września 2013 r. w Krakowie w ramach projektu Meshartility Stowarzyszenie Gmin Polska Siec „Energie Cités” zorganizowało pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi.

Spotkanie to miało charakter dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych i zakładów energetycznych z całej Polski, a dotyczyło współpracy samorządów i zakładów energetycznych oraz gromadzenia i pozyskiwania danych z zakresu zużycia energii.

Czytaj więcej...

Inauguracja projektu edukacyjnego EURONET 50/50 MAX

IMG 3746Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji i warsztatach poświęconych tematyce oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych, które miały miejsce w Krakowie, w dniach 26-27 września 2013 r. Oba wydarzenia stanowiły inaugurację naszego nowego projektu edukacyjnego o akronimie EURONET 50/50 MAX. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych i szkół zaangażowanych w projekt, jak również innych instytucji publicznych pragnących ograniczyć swoje zużycie energii, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.

Czytaj więcej...

II Laboratorium Energii w Jaśle

logo Renergy27 sierpnia 2013 r. w sali obrad w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się już drugie Laboratorium Energii organizowane w ramach projektu RENERGY, współfinansowanego ze UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC. Spotkanie zgromadziło 27 uczestników: przedstawicieli władz lokalnych z 12 gmin, starostwa powiatowego w Gorlicach i Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Tym razem Laboratorium prowadzone było wokół tematu Regionalne strategie dla gmin świadomych energetycznie. Działania w ramach studiów przypadku.

Czytaj więcej...

Częstochowa bawiła się ekologicznie

Miejski Dzień Inteligentnej Energii już za nami. Podczas imprezy odbywającej się 25 sierpnia na placu Biegańskiego częstochowianie mogli sprawdzić ile wiedzą o zielonej energii i swoim wpływie na klimat.

Biuro Inżyniera Miejskiego wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” oraz firmą Fortum Power & Heat Polska przygotowało wiele konkursów dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi częstochowianie chętnie tworzyli prace plastyczne, których tematem przewodnim była ekologia. Dzieci, które wolą sport od malowania popisywały się celnością biorąc udział w konkursie rzutów papierową kulką do wiadra. Wiele pozytywnych emocji wywołała również gra polegająca na utrzymaniu piłki na kolorowej chuście. Podczas zabawy kołem fortuny uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii oraz metod jej oszczędzania. Zwycięzcy otrzymywali m.in. ekologiczne torby, długopisy z papieru pochodzącego z recyklingu, smycze oraz gry poświęcone tematyce związanej z ochroną środowiska.

Czytaj więcej...