Wydarzenia

Jak pomorskie szkoły realizują koncepcję 50/50

Koncepcja 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania w nich energią oraz nauczenie ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania, a także podział uzyskanych przez nich oszczędności finansowych pomiędzy nich a podmiot finansujący rachunki za energię.

Spektakularny sukces realizacji tej metodologii w ramach projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX (w latach 2009-2016) potwierdziło utworzenie ogólnoeuropejskiej, wciąż rozrastającej się sieci centrów edukacyjnych, zrzeszającej obecnie ponad 550 szkół i 50 innych budynków użyteczności publicznej, w tym ponad 150 szkół z Polski. 36 z nich z woj. pomorskiego - z Gdyni, Kobylnicy, Krokowej, Malborka, Rumi, Sopotu, Słupska, Sztumu i Ustki, w czerwcu 2016 r. przystąpiło wspólnie do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii 50/50.

Czytaj więcej...

2. konferencja bilateralna w Warszawie

Ponad 60 osób uczestniczyło w ostatnim już wydarzeniu organizowanym w ramach projektu "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" – konferencji w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2017 r. Jej celem było zaprezentowanie najciekawszych rezultatów i produktów projektu, które mogą stanowić źródło cennej inspiracji i przydatnych narzędzi dla samorządów lokalnych realizujących projekty w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Wydarzenie adresowane było do wszystkich polskich samorządów lokalnych i ich partnerów (instytuty i centra badawcze, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, firmy prywatne itd.), zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz nawiązaniem współpracy i wymiany doświadczeń z Norwegami. Zaproszeni zostali także przedstawiciele prasy m.in. Portalu Samorządowego, PAP, Chrońmy klimat, Polityki, Rzeczpospolitej, dwutygodnika „Środowisko”, magazynu „Inteligentne Miasta i Regiony” a także lokalnych stacji radiowych.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w Warszawie w dniu 15 marca br., uczestniczyli przedstawiciele gmin zrzeszonych w naszej sieci oraz gościnnie przedstawiciele gmin zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu  3. spotkaniu Grupy Wymiany Doświadczeń zorganizowanemu w ramach projektu  pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu".

Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zrównoważonego Rozwoju, uroczyście przywitał wszystkich zebranych, a zwłaszcza nowych członków Stowarzyszenia, którzy dołączyli do sieci w latach 2016 i 2017, czyli Gierałtowice, Barciany i Milanówek oraz przybyłych na Walne Zebranie gości, przedstawicieli Zabrza, Sosnowca, Rzeszowa oraz Rumi.

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu Mayors in Action - konferencja w Brukseli

Konferencja „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii”, zorganizowana wspólnie przez przedstawicieli projektów Mayors in Action oraz BEAST w dniu 8 lutego 2017 w Brukseli, zgromadziła przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, agencji energetycznych, sektora biznesowego oraz sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, instytucje wspierające i koordynatorów tej inicjatywy.

W konferencji uczestniczyli także reprezentanci gminy Raciechowice, a podczas prezentacji projektu Mayors in Action przedstawiono doświadczenia tej gminy z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego. Wymiana lamp sodowych na LED została zrealizowana w 2016 r. Przyjęta kalkulacja zakładała zwrot poniesionych nakładów w ciągu 3 lat. Analiza zużycia prowadzona przez 8 miesięcy wykazała oszczędność energii na poziomie 31,5% i redukcję kosztów o ok. 46%. Tym samym w okresie ośmiu miesięcy osiągnięto oszczędności zakładane początkowo jako roczne.

Czytaj więcej...

1. webinarium w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”

Logo RazemDlaKlimatu

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się 1. webinarium organizowane w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Było ono poświęcone tematyce wykorzystania OZE, a swoje dobre praktyki zaprezentowały Pałecznica, Raciechowice i Gierałtowice. Uczestnicy spotkania mieli również okazję posłuchać o pierwszych rezultatach polsko-norweskiej wymiany doświadczeń nawiązanej w ramach projektu. Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” opowiedziała o wizycie studyjnej w Norwegii, która miała miejsce w wrześniu br. i podczas której polska delegacja zapoznała się z najciekawszymi działaniami Norwegów w obszarze efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. Następnie przedstawiciele Pałecznicy i Raciechowic opowiedzieli o pierwszych doświadczeniach związanych ze współpracą bilateralną nawiązaną z norweskimi partnerami w celu transferu know-how i sprawdzonych proenergetycznych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Europejska konferencja dot. Miejskich Wypożyczalni Rowerowych

30 listopada 2016 r. przedstawiciele Bielska-Białej wzięli udział w europejskiej konferencji dot. Miejskich Wypożyczalni Rowerowych. 

Konferencja „European Bike Sharing Conference - Recipes for Success” zorganizowana została w ramach europejskiego projektu Velocitta w Rotterdamie. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami dotyczącymi miejskich wypożyczalni rowerów oraz spotkania i dyskusji z ich operatorami. Konferencja poruszała tematykę rowerową na wielu płaszczyznach, jako zjawisko społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne, narzędzie turystyki oraz źródło innowacji technologicznych. Nie zapomniano o aspekcie ekologicznym i postrzeganiu roweru, jako ekologicznego, zero-emisyjnego środka transportu, jednego z najlepszych sposobów na walkę z niską emisją.

Czytaj więcej...

Lokalna Energia 2016

28 listopada 2016 r. w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XI Forum Nowej Gospodarki „Lokalna Energia 2016”. 

Forum Nowej Gospodarki jest platformą współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i administracji, które wspierają rozwój tzw. „nowej gospodarki” w Polsce. Forum to stała debata o tematyce gospodarczej, o zasięgu ponadregionalnym.

Czytaj więcej...

Powietrze mamy wspólne – praktyczne sposoby ograniczania niskiej emisji w Małopolsce

Przedstawiony w maju bieżącego roku raport Światowej Organizacji Zdrowia przedstawia dramatyczną sytuację jakości powietrza w miastach, szczególnie w Polsce. Co bardzo niepokojące, dotyczy to w dużym stopniu gmin Małopolski, których atutem - jako potencjalnych miejsc rekreacji, turystyki  a nawet leczenia - powinno być zdrowe powietrze. Tymczasem ukształtowanie terenu, warunki pogodowe i tradycyjne systemy ogrzewania, zwłaszcza w obszarach budownictwa rozproszonego i w centrach miast, skazują mieszkańców na życie w miejscach ponadnormatywnie zanieczyszczonego powietrza.

Czytaj więcej...

Zarządzanie Miastem – konferencja MIASTO 2016

14 listopada br., pierwszego dnia X Międzynarodowej Konferencji „Miasto 2016 - Zarządzanie Miastem”, zorganizowanej z inicjatywy posła Parlamentu Europejskiego dra Jana Olbrychta oraz Think Silesia przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Województwem Śląskim oraz Miastem Katowice, na sali zebrała się liczna grupa słuchaczy, którzy przyjechali na to wydarzenie specjalnie z różnych stron Polski. Nie zabrakło także gości z zagranicy.

Partnerami konferencji byli m.in. miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Czytaj więcej...

Seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach”

logo wfosPonad 60 osób reprezentujących szkoły oraz samorządy lokalne zgromadziło się podczas seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach” w dniu 18 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta Gdynia dla uczestników projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl).

Czytaj więcej...