Wydarzenia

Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego

Zdjecie do zaproszenia3 czerwca 2014 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego”. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki projektowi VIS NOVA finansowanemu w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków EU - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki ambitnemu i różnorodnemu programowi w spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczelni i ośrodków naukowych, a także partnerzy projektu VIS NOVA z 4 europejskich krajów: Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Agenda została podzielona na dwie sekcje, pierwsza z nich była poświęcona finansowaniu gospodarki niskoemisyjnej, druga zaś ekspertyzie Planów Efektywności Energetycznej.

Czytaj więcej...

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

1W dniu 28 maja 2014 przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wzięli udział w jednym z najważniejszych w tym roku seminariów pn. "Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki - SEAP", zorganizowanym przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Plany gospodarki niskoemisyjnej są podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych.

Czytaj więcej...

Konferencja kończąca projekt pn. „OGRÓD NAD GŁOWĄ"

logo ogrod nad glowa

Konferencja kończąca projekt pn. „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” odbyła się w dniach 13-14 maja 2014 roku w Operze Novej w Bydgoszczy i zgromadziła blisko 80 osób, w tym m.in. przedstawicieli gmin, firm działających w sektorze zielonych dachów i ścian, projektantów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, jak również studentów architektury krajobrazu. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Ogród nad głową” współfinansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii w gminach – Green Twinning

7Ponad 70 osób uczestniczyło w warsztatach pn. „Zielone partnerstwo: wspólne działania gmin na rzecz inteligentnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii”, które miały miejsce 20 marca 2014 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Warsztaty zostały zorganizowane na zakończenie projektu „Green Twinning”, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w latach 2012-2014 i współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Czytaj więcej...

II Sympozjum Energii, Gorlice 28.03.2014

IMG 2107Zrównoważony rozwój energetyczny ma ogromne znaczenie zarówno dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników indywidualnych.  Nie dziwi zatem fakt, iż w II Sympozjum Energii projektu VIS NOVA wzięło udział ponad 25 osób zainteresowanych efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

28 marca 2014 roku w Restauracji Leśny Dworek w Gorlicach odbyło się spotkanie projektu VIS NOVA, współfinansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin: Biecz, Dębica, Gorlice, Lubin, Łużna, Ropa, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przedstawiciel Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza, firm prywatnych „BaSz – firma konsultingowa”, AMT Projekt s. z o.o. oraz Huty Szkła w Jaśle.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” podczas COP 19

zdjecie COP19W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyła się 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu – COP 19. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej zgromadziło delegatów z ponad 190 krajów świata, wśród których znaleźli się czołowi politycy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, reprezentanci biznesu i nauki oraz członkowie organizacji pozarządowych. COP 19 był szczególnie ważny dla miast i władz lokalnych, ponieważ dotychczas nie miały one okazji formalnie uczestniczyć w procesie rozmów nad wypracowaniem globalnego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Konferencji towarzyszyło kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych, w tym m.in. spotkań, seminariów, warsztatów, a także wystawy promujące nowatorskie produkty i rozwiązania proekologiczne. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités” również uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Czytaj więcej...

Miasto Bielsko-Biała najlepsze w Europie!

IMG 6048Projekt zgłoszony przez miasto Bielsko-Biała do konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sektor Award – EPSA 2013) pod nazwą Kampania edukacyjno-promocyjna „Bielsko-Biała chroni klimat" został oceniony jako najlepszy projekt realizowany przez jednostki samorządu lokalnego w Europie. Tegoroczna edycja konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego odbyła się pod hasłem „Przetrwać burzę: Kreatywne rozwiązania w czasie kryzysu”.

Czytaj więcej...

VI spotkanie Platformy Dialogu – zakończenie projektu NET-COM

logo netcom

28 listopada 2013 r. odbyło się VI spotkanie Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów. Spotkanie miało charakter seminarium internetowego  on-line: webinarium. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu NET-COM.

Głównym tematem seminarium była dyskusja na temat dalszych działań Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, po zakończeniu projektu NET-COM. Uczestnicy zaktualizowali też Plan działania na rzecz wdrażania rozwoju i promocji inicjatywy Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2014–2020. Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowe projekty Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”, które będą realizowane  od 2014 r., a zwłaszcza te wspierające sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

V spotkanie Polskiej Platformy Dialogu podczas VII FORUM Energia w Gminie w Katowicach

VII forum_Energia_w_gminie15 listopada br. odbyło się 5. spotkanie Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, zorganizowane w ramach projektu NET-COM, połączone z siódmą edycją FORUM Energia w Gminie, które poświęcone było zagadnieniom związanym z kogeneracją i trigeneracją. Forum zgromadziło ponad 50 uczestników, głównie samorządowców, ale także przedstawicieli firm i osoby zainteresowane energetyką odnawialną. Podczas spotkania Platformy, wspierającej współpracę pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, omówione zostały jej obecne i planowane działania służące ożywieniu wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Przedyskutowano też pod tym kątem „Plan działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w latach 2012-2020”.

Czytaj więcej...

Półmetek projektu RENERGY - konferencja w Worms

logo building_for_future10 i 11 października w Worms w Niemczech odbyła się konferencja i czwarte spotkanie projektowe RENERGY, które zgromadziło specjalistów do spraw energii odnawialnej z całej Europy. Projekt RENERGY finansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC.

Czytaj więcej...