Wydarzenia

MODELowy Konkurs/MODELowe Nagrody 2009

9 lutego 2009 roku w budynku Charlemagne, Komisji Europejskiej Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, miało miejsce wręczenie nagród zwycięzcom pierwszej edycji MODELowego Konkursu z Nagrodami (MODEL Awards Competition)

Do udziału w konkursie zaproszone zostały 42 MODELowe miasta pilotażowe, czyli miasta i gminy z wszystkich Nowych Państw Członkowskich biorące udział w europejskim projekcie MODEL.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW)

Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Siec "Energie Cités" uczestniczyli  w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii (9-13 luty 2009 r.), które jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, instytucje europejskie, głównych aktorów związanych z sektorem energetycznym oraz prywatne przedsiębiorstwa. W ramach EUSEW 2009 odbyło się ponad 135 spotkań, konferencji, seminariów nie tylko na terenie Brukseli, ale także innych 45 miast europejskich.

Czytaj więcej...

Audyty energetyczne w Ełku

W dniach 8-9 stycznia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Ełku, gdzie spotkali się z władzami miasta Ełku, prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem oraz jego zastępcami – Włodzimierzem Szelążkiem i Arturem Urbańskim. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie sześciu szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Czytaj więcej...

Samorządowa Sesja Klimatyczna

Konin-Poznań, 9-11 grudnia 2008 r. 

Samorządowa Sesja Klimatyczna, która odbyła się w Koninie – 9 grudnia oraz w Poznaniu w dniach 10 i 11 grudnia 2008 zgromadziła około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całego świata.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Zbigniewa Michniowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej oraz Annę Jaskułę, zastępcę dyrektora biura Stowarzyszenia.

Uczestnicy konferencji, wśród których znajdowali się liczni przedstawiciele krajów europejskich, ale także państw z regionów południowo-wschodniej Azji, Afryki czy Ameryki Południowej podkreślali, że należy zwiększyć rolę władz lokalnych w procesie zwalczania skutków zmian klimatycznych.

Energia odnawialna zmienia świat

W dniu 5 grudnia 2008 w godz. 16-17.30  w Poznaniu odbyła się sesja prowadzona przez nasze Stowarzyszenie towarzysząca obradom COP14. Sesja ta pt. "Renewables make the difference" była prowadzona w języku angielskim w dniu poświęconym w całości energii odnawialnej (OZE).

Zaproszenie na COP14

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w sesji dotyczącej energii odnawialnej - "Renewables make the difference", prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie, a towarzyszącej obradom COP14 w Poznaniu, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 w godz. 16-17.30. Sesja ta będzie prowadzona w języku angielskim w dniu poświęconym w całości energii odnawialnej (OZE).
 
Gorąco zachęcamy do zaprezentowania inwestycji OZE w Państwa gminach w 5-minutowych prezentacjach przygotowanych w języku angielskim. W prezentacji prosimy uwzględnić źródła finansowania, ewentualne przeszkody w realizacji inwestycji i sposób ich przezwyciężenia.

Czytaj więcej...

Lider Energetycznych Przemian 2008

 

Gmina Janów oraz Firma Aqua S.A. z Bielska Białej laureatami tytułu Lider Energetycznych Przemian 2008. 

Tytuł ten  stanowi wyraz uznania dla Przedsiębiorców oraz Samorządowców odnoszących sukcesy w zakresie wdrażania i promowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie przedsięwzięć w zakresie wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej na terenie Polski
2. wspieranie działań zmierzających do efektywnego rozwoju technologii służącej odnawialnym źródłom energii w Polsce

Czytaj więcej...

Konferencja „Energetyczny Przełom”

W dniu 30.10.2008 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się Konferencja ekspertów sektora OZE „Energetyczny Przełom” zorganizowana przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Celem konferencji było m.in. przybliżenie zagadnień dotyczących realizacji inwestycji w sektorze OZE (odnawialne źródła energii), kwestii dotyczących rozwiązania barier w zakresie prawa budowlanego oraz energetycznego, a także wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie zmian legislacyjnych niezbędnych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych związanych z OZE. Stanowisko to zostało przekazane przez uczestników spotkania Andrzejowi Czerwińskiemu, Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.

Czytaj więcej...

Promotor Energetyki Odnawialnej 2008

Miło nam oznajmić, że nasze Stowarzyszenie otrzymało zaszczytny Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” przyznany decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia”.

W imieniu Stowarzyszenia dyplom i statuetkę odebrali podczas uroczystej Gali XII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego w dniu 26.10.2008 r. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała oraz Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

Miejskie Dni Inteligentnej Energii

Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) to znakomite narzędzie, które pomaga nawiązać kontakt pomiędzy pilotażowymi miastami MODELu, ich mieszkańcami i lokalnymi instytucjami oraz przekazywać im informacje na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy wykorzystaniem energii a zmianami klimatu.
Organizując MDIE MODELowe samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

- 20 października 2008 r., Bielawa
Setki osób odwiedziło Zespół Szkół oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w ramach Dni Inteligentnej Energii. Organizowane w tych dwóch placówkach wystawy i prezentacje wzbudzały niemałe zainteresowanie.
http://tvsudecka.pl/material,1673,DNI_INTELIGENTNEJ_ENERGII.html

Czytaj więcej...