Wydarzenia

Końcowa konferencja projektu RENERGY

15 października 2014 w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyła się konferencja końcowa projektu RENERGY, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących partnerów projektu, beneficjentów oraz samorządy lokalne.

Czytaj więcej...

Dni Energii w Bydgoszczy

W dniach 5-6 listopada 2014 roku w Bydgoszczy po raz kolejny odbyły się Dni Energii. Wydarzenia tego rodzaju organizowane są corocznie przez Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w formie różnych imprez (targi, lokalne fora, festiwale, festyny), jednak zawsze przyświeca im ten sam główny cel – zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Konferencja końcowa projektu VIS NOVA

19 listopada 2014 w Crailsheim w Niemczech odbyła się międzynarodowa konferencja projektu VIS NOVA na temat Europejskiego wymiaru lokalnego planowania energetycznego. Najważniejszym celem projektu współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej jest wzmocnienie niezależności energetycznej samorządów lokalnych. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu VIS NOVA z czterech krajów: Polski, Niemiec, Austrii i Węgier. 

Czytaj więcej...

Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego

18 października 2014 roku w Krakowie odbyło się Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez REScoop 20-20-20 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Stowarzyszeniem The Krakow Institute for Sustainable Energy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Czytaj więcej...

Władze lokalne na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy

W dniu 9 października 2014 r. w Brukseli na specjalne zaproszenie Dominique Ristori, dyrektora generalnego ds. energii, Zbigniew Michniowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała uczestniczył w konferencji pt. „Władze lokalne na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy”. Konferencja ta organizowana przez Komisję Europejską miała stanowić wyraz troski o bezpieczeństwo energetycznego europejskich miast, w szczególności z krajów w najwyższym stopniu uzależnionych od dostaw energii z zewnątrz, zwłaszcza z Rosji. Przedstawiciele 6 miast, w tym właśnie Bielska-Białej, zostali zaproszeni aby na forum przedstawić doświadczenia i działania, jakie podejmują w celu ograniczenia ryzyka zakłóceń w dostawach energii. W specjalnym panelu każdy z przybyłych delegatów przedstawiał aktywność swojego samorządu w tym zakresie. Wśród osób przysłuchujących się wystąpieniom zaproszonych gości byli przedstawiciele instytucji unijnych, firm consultingowych, firm branżowych, ośrodków naukowych oraz oczywiście innych samorządów z całej Europy.

Czytaj więcej...

NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce

DSC01201Podczas konferencji poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego w Europie, która odbyła się w 9 października br. w Brukseli, Prezes Zarządu  NFOŚiGW Małgorzata Skucha podpisała Umowę o Partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej a NFOŚiGW. Tym samym NFOŚiGW został Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce.

Czytaj więcej...

2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX pn. „Oszczędzanie energii w szkołach”

W dniu 7 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX, poświęcone praktycznym aspektom oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych oraz wdrażania w nich innowacyjnej metodologii 50/50. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych i szkół (nauczycieli oraz administratorów technicznych budynków szkolnych) zaangażowanych w projekt, jak również do innych osób zainteresowanych tematyką projektu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest zwiększenie oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania w nich energią oraz uczy ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

Czytaj więcej...

Drugie europejskie szkolenie w ramach projektu Mayors in Action w Barcelonie

Druga już – poprzednia odbyła się w Genui (Wochy) 26 marca br. – sesja szkoleniowa projektu Mayors in Action została zorganizowana w dniu 2 października w Barcelonie. Poświęcona była omówieniu istniejących mechanizmów finansowania i monitorowania lokalnych działań energetycznych w nowej perspektywie 2014-2020. Szczególnie interesująca była prezentacja programu RE:FIT dotyczącego modernizacji w formule ESCO budynków publicznych i sektora handlowo-usługowego w Londynie, a także przedstawienie działalności hiszpańskiej spółdzielni energetycznej SOM ENERGIA obejmującej 50 grup lokalnych, będącej alternatywą dla wielkich producentów i dostawców energii i posiadającej 8 elektrowni fotowoltaicznych oraz 1 biogazownię.

Czytaj więcej...

Jak opracować SEAP zintegrowany z Systemem Zarządzania Energią?

Odpowiedzi na to pytanie szukali wspólnie prezenterzy i ponad 40 uczestników szkolenia, które odbyło się w dniach 1-2 października br. w Barcelonie. Drugie już międzynarodowe szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu 50 000&1 SEAPs.

Projekt ten współfinansowany z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) potrwa trzy lata, do lutego 2017 r., a jego celem jest pomoc samorządom lokalnym w pokonaniu barier utrudniających instytucjonalizację ich planów działań oraz we wzmocnieniu struktur wewnętrznych i procedur ułatwiających wysokiej jakości, długoterminowe zarządzanie energią. Dzięki temu w całej Europie rozpowszechnione i wzmocnione zostanie zrównoważone podejście do lokalnej gospodarki energetycznej.

Czytaj więcej...

Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Ponad 100 osób uczestniczyło w dniu 4 września br. w spotkaniu poświęconym roli samorządów lokalnych we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej na rzecz zrównoważonej energii. Spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostało zorganizowane przez UM woj. Podlaskiego i nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Mayors in Action. Podkreślając kluczową rolę samorządów we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej w regionach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" objaśniali reprezentantom władz samorządowych, jak opracować Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy).

Czytaj więcej...