Wydarzenia

Lokalne planowanie energetyczne

Uczestnicy spotkania24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła obyło się spotkanie na dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W wydarzeniu uczestniczyło 26 osób, w tym przedstawiciele gmin (Jasła, Brzyska, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm prywatnych. Spotkanie uroczyście rozpoczął burmistrz Jasła, Pan Andrzej Czernecki, który podkreślał jak ważną rolę w gminie pełni planowanie oraz zarządzanie energetyczne, a także wzrost efektywności energetycznej.

Czytaj więcej...

IV Beskidzki Festival Dobrej Energii

IMG 360212 czerwca w Bielsku-Białej, już po raz czwarty, odbył się Beskidzki Festival Dobrej Energii. Naukowe warsztaty, kartonowe miasteczko, eko-plac zabaw, mobilny Park Edukacyjny Interakcje, energetyczna gra terenowa i wiele innych atrakcji czekało na bielszczan podczas IV Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii w Bielsku-Białej. Mieszkańcy poprzez zabawę uczyli się jak oszczędzać energię, nie rezygnując przy tym z komfortu i urządzeń elektrycznych.

Czytaj więcej...

Piknik edukacyjny Dni Energii w Piasecznie

de231 czerwca na placu Piłsudskiego w Piasecznie odbył się piknik naukowy, który miał na celu przekazanie lokalnej społeczności informacji na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz związków pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Na Rynku Miejskim powstało wiele stref promujących ekologiczne rozwiązania. Miasteczko edukacyjne, warsztaty, pokazy naukowe na scenie, wywiady z ekspertami zachęcały uczestników do aktywnego spędzania czasu i poprzez zabawę zdobywania wiedzy o energii.

Więcej...

Galeria zdjęć

20 lat Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” świętuje swoje dwudzieste urodziny! Obchody dwudziestolecia towarzyszyły Walnemu Zebraniu, które odbyło się 2 czerwca w Krakowie.

W okresie 20 lat swojej działalności Stowarzyszenie uczestniczyło w 57 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Renoma i prestiż Stowarzyszenia wzrosły dzięki rozwijającej się współpracy z 72 partnerami z 25 krajów, a także naszemu zaangażowaniu w działania europejskiej sieci miast Energie Cités. Z całej Europy i z Polski otrzymujemy zaproszenia do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także prośby o objęcie patronatem rozmaitych wydarzeń i imprez branżowych.

Czytaj więcej...

Drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”

IMG 6466W dniu 2 czerwca 2014 r. w Krakowie obyło się drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych i sektora energii zastanawiali się wspólnie, jak współpraca ta wygląda dziś i jak ją usprawnić w przyszłości, aby zapewnić zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym. W debacie udział wzięło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji działających na rynku energii. Spotkanie okrągłego stołu zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu o akronimie MESHARTILITY.

Czytaj więcej...

Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego

Zdjecie do zaproszenia3 czerwca 2014 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Europejski wymiar lokalnego planowania energetycznego”. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki projektowi VIS NOVA finansowanemu w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków EU - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki ambitnemu i różnorodnemu programowi w spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, uczelni i ośrodków naukowych, a także partnerzy projektu VIS NOVA z 4 europejskich krajów: Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Agenda została podzielona na dwie sekcje, pierwsza z nich była poświęcona finansowaniu gospodarki niskoemisyjnej, druga zaś ekspertyzie Planów Efektywności Energetycznej.

Czytaj więcej...

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

1W dniu 28 maja 2014 przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wzięli udział w jednym z najważniejszych w tym roku seminariów pn. "Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki - SEAP", zorganizowanym przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Plany gospodarki niskoemisyjnej są podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych.

Czytaj więcej...

Konferencja kończąca projekt pn. „OGRÓD NAD GŁOWĄ"

logo ogrod nad glowa

Konferencja kończąca projekt pn. „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” odbyła się w dniach 13-14 maja 2014 roku w Operze Novej w Bydgoszczy i zgromadziła blisko 80 osób, w tym m.in. przedstawicieli gmin, firm działających w sektorze zielonych dachów i ścian, projektantów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, jak również studentów architektury krajobrazu. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Ogród nad głową” współfinansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii w gminach – Green Twinning

7Ponad 70 osób uczestniczyło w warsztatach pn. „Zielone partnerstwo: wspólne działania gmin na rzecz inteligentnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii”, które miały miejsce 20 marca 2014 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Warsztaty zostały zorganizowane na zakończenie projektu „Green Twinning”, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w latach 2012-2014 i współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Czytaj więcej...

II Sympozjum Energii, Gorlice 28.03.2014

IMG 2107Zrównoważony rozwój energetyczny ma ogromne znaczenie zarówno dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników indywidualnych.  Nie dziwi zatem fakt, iż w II Sympozjum Energii projektu VIS NOVA wzięło udział ponad 25 osób zainteresowanych efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

28 marca 2014 roku w Restauracji Leśny Dworek w Gorlicach odbyło się spotkanie projektu VIS NOVA, współfinansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin: Biecz, Dębica, Gorlice, Lubin, Łużna, Ropa, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przedstawiciel Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza, firm prywatnych „BaSz – firma konsultingowa”, AMT Projekt s. z o.o. oraz Huty Szkła w Jaśle.

Czytaj więcej...