Wydarzenia

Polskie obchody Światowego Dnia Habitatu

W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Habitatu 10 października 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Środowiskowo zrównoważony rozwój miast. Urbanizacja a zmiany klimatyczne", podczas której Zbigniew Michniowski, prezes naszego Stowarzyszenia i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała zaprezentował „Modelowe zarządzanie energią w kontekście współpracy miasta w ramach projektów krajowych i europejskich - studium przypadku miasta Bielsko-Biała”.

Czytaj więcej...

III Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych, Mały Rynek w Krakowie

Podczas tegorocznych targów mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzający Małopolskę mogli zapoznać się z działalnością 30 organizacji pozarządowych, które przybyły na Mały Rynek w Krakowie z różnych regionów Województwa Małopolskiego. Po raz pierwszy targi zorganizowane zostały w formie otwartej imprezy plenerowej.

 

Na jednym ze stoisk prezentowana była działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – nasze publikacje, mapy i plakaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. O ochronie klimatu i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii chętnie rozmawiali z nami nie tylko reprezentanci różnych gmin odwiedzający targi czy przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, ale także studenci chcący zaangażować się w wolontariat oraz mieszkańcy Krakowa poszukujący informacji o tym, jak oszczędzać energię i chronić środowisko.

Czytaj więcej...

Ponad 200 przedstawicieli miast w Bielsku-Białej

Ponad 200 przedstawicieli miast, prezydentów i burmistrzów wzięło udział w dniach 25 i 26 września br. w szóstym Kongresie Miast Polskich w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyło także nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne obrady były poświęcone jakości życia w miastach.

W drugim dniu obrad gościem Kongresu był Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP, który mówił o konieczności ograniczenia emisji CO2 oraz oparcia energetyki polskiej na czystych technologiach węglowych i źródłach odnawialnych. Ponadto dokonał uroczystego otwarcia wystawy plakatów prezentujących dokonania miast europejskich, a wśród nich Bielska-Białej, w dziedzinie ochrony klimatu.

Czytaj więcej...

VI Kongres Miast Polskich, 25-26 września 2008 r., Bielsko-Biała

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji

„Rola miast w kształtowaniu środowiska - wpływ na kształt klimatu”

która odbywać się będzie w drugim dniu VI Kongresu Miast Polskich.


Jednym z najważniejszych obecnie problemów, przed którymi stoją samorządy, to bezpieczeństwo dostaw energii, koszty zaopatrzenia w energię oraz ochrona klimatu, jako wdrażany w Unii Europejskiej program. Miasta zużywają 75% energii oraz emitują 80% zanieczyszczeń i od polityki miast w tym zakresie, w dużej mierze zależy realizacja przyjętego w UE programu „3x20”.

Mając tego świadomość Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, zainicjował w bieżącym roku we współpracy z Energie Cités Europa, program Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów), a założenia tego programu zostaną przedstawione w czasie Kongresu przez przedstawiciela Komisji Europejskiej. Ponadto zaprezentujemy realizację projektów obydwóch stowarzyszeń jak i dokonania Bielska-Białej w zakresie zarządzania energią oraz współpracy krajowej i międzynarodowej.

Czytaj więcej...

SEMINARIUM: Poprawa Efektywności Wykorzystania Energii – Wzorcowa Rola Samorządu Terytorialnego

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwsze z cyklu seminariów organizowanych przez w ramach międzynarodowego projektu MODEL realizowanego w programie Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej.
 
Projekt MODEL został nagrodzony jako Najbardziej Obiecujący Projekt podczas tygodniowej Konferencji "EU Sustainable Energy Week" w Brukseli w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2008r. Nagrodę Specjalną wręczył Komisarz UE Andris Piebalgs.

Czytaj więcej...

IV europejskie Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach 24-26 października 2007 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, IV Forum BISE (Better Integration for Sustainable Energy - W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią) pt. GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW.

Czytaj więcej...