Wydarzenia

Sympozjum Energii projektu VIS NOVA

logo visnova20 września 2013 roku w Gorlicach obyło się Sympozjum Energii projektu VIS NOVA współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach.

Czytaj więcej...

Pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi

tytulowe IMG_3774W dniu 30 września 2013 r. w Krakowie w ramach projektu Meshartility Stowarzyszenie Gmin Polska Siec „Energie Cités” zorganizowało pierwsze krajowe spotkanie okrągłego stołu pt. Współpraca gmin z zakładami energetycznymi.

Spotkanie to miało charakter dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych i zakładów energetycznych z całej Polski, a dotyczyło współpracy samorządów i zakładów energetycznych oraz gromadzenia i pozyskiwania danych z zakresu zużycia energii.

Czytaj więcej...

Inauguracja projektu edukacyjnego EURONET 50/50 MAX

IMG 3746Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji i warsztatach poświęconych tematyce oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych, które miały miejsce w Krakowie, w dniach 26-27 września 2013 r. Oba wydarzenia stanowiły inaugurację naszego nowego projektu edukacyjnego o akronimie EURONET 50/50 MAX. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych i szkół zaangażowanych w projekt, jak również innych instytucji publicznych pragnących ograniczyć swoje zużycie energii, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.

Czytaj więcej...

II Laboratorium Energii w Jaśle

logo Renergy27 sierpnia 2013 r. w sali obrad w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się już drugie Laboratorium Energii organizowane w ramach projektu RENERGY, współfinansowanego ze UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC. Spotkanie zgromadziło 27 uczestników: przedstawicieli władz lokalnych z 12 gmin, starostwa powiatowego w Gorlicach i Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Tym razem Laboratorium prowadzone było wokół tematu Regionalne strategie dla gmin świadomych energetycznie. Działania w ramach studiów przypadku.

Czytaj więcej...

Częstochowa bawiła się ekologicznie

Miejski Dzień Inteligentnej Energii już za nami. Podczas imprezy odbywającej się 25 sierpnia na placu Biegańskiego częstochowianie mogli sprawdzić ile wiedzą o zielonej energii i swoim wpływie na klimat.

Biuro Inżyniera Miejskiego wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” oraz firmą Fortum Power & Heat Polska przygotowało wiele konkursów dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi częstochowianie chętnie tworzyli prace plastyczne, których tematem przewodnim była ekologia. Dzieci, które wolą sport od malowania popisywały się celnością biorąc udział w konkursie rzutów papierową kulką do wiadra. Wiele pozytywnych emocji wywołała również gra polegająca na utrzymaniu piłki na kolorowej chuście. Podczas zabawy kołem fortuny uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii oraz metod jej oszczędzania. Zwycięzcy otrzymywali m.in. ekologiczne torby, długopisy z papieru pochodzącego z recyklingu, smycze oraz gry poświęcone tematyce związanej z ochroną środowiska.

Czytaj więcej...

Pierwsze w Polsce seminarium internetowe dotyczące umów o efekt energetyczny i rynku ESCO

covenant of_mayers_banner  logo netcom

Dnia 5 lipca 2013 r. odbyło się seminarium internetowe (webinarium) poświęcone zagadnieniu umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting), zorganizowane przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polską Siecią „Energie Cités” w ramach projektu NET-COM. 

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie samorządom lokalnym potencjału i możliwości umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting) w Polsce.

Czytaj więcej...

Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA

logo visnova4 lipca 2013 w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA, który współfinansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, czyli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a także reprezentanci innych instytucji żywo zainteresowanych implementacją projektu i jego rezultatami.

Czytaj więcej...

Jak skutecznie realizować SEAP

Szkolenie na_temat_wdrazania_SEAPowW dniach 14-16 maja 2013 r. ponad 50 osób, w tym 33 przedstawicieli miast i gmin z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii i Polski, spotkało się w Krakowie na szkoleniu dotyczącym realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów).

Opracowanie takiego Planu działań wskazującego najważniejsze działania, jakie miasto lub gmina zamierza podjąć, aby osiągnąć założony cel w zakresie zmniejszenia emisji CO2, jest jednym ze zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

VI Ogólnopolskie FORUM Energia w Gminie "Dni Energii, Dni Zielonych Dachów"

0611 kwietnia 2013 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się końcowa konferencja dwóch projektów: „Energy for Mayors” współfinansowanego ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy oraz „Apetyt na klimat” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie zostało zorganizowane wraz z dwumiesięcznikiem branżowym GlobENERGIA w ramach VI Forum OZE Energia w Gminie. W konferencji uczestniczyło prawie 100 osób, w tym przedstawiciele prawie 30 samorządów lokalnych. Dużą część uczestników stanowili sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów, którzy wdrażają już Plan działania na rzecz zrównoważonej energii. Pojawili się również reprezentanci gmin, które do tej pory nie wiedziały o inicjatywie „Porozumienie Burmistrzów” oraz działalności Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Czytaj więcej...

Ceremonia przekazania polskich SEAPów w Brukseli

02Reprezentanci europejskich miast i gmin najbardziej aktywnie działających na rzecz zrównoważonej energii zgromadzili się w Brukseli 18 marca br., aby wziąć udział w zorganizowanym przez ManagEnergy forum Komisji Europejskiej.

Patrick Lambert, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) otworzył spotkanie, którego celem było m.in. przedstawienie rezultatów realizacji trzech projektów współfinansowanych z Programu Inteligentna Energia Europa i wspierających wdrażanie inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. PNEC reprezentowały Maria Stankiewicz, Anna Jaskuła i Patrycja Płonka odpowiedzialne za realizację projektu „Energy for Mayors” w Polsce.

Czytaj więcej...