Wydarzenia

Webinarium na temat integracji planu SEAP z systemem zarządzania energią wg normy ISO 50001

logo convenant of mayors webinarW  dniu 29 lutego 2016 r., w godzinach 11:00-12:00, odbyło się kolejne webinarium organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Tym razem poświęcone było ono integracji planu SEAP/PGN z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001. 

Udane opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) nie jest  łatwym zadaniem. Aby z powodzeniem osiągnąć założone w planie cele, konieczne jego zapewnienie jego integracji z pozostałymi strategiami i działaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, włączenie jego założeń do codziennej pracy samorządu, a także wzmocnienie wewnętrznych struktur i procedur oraz opracowanie kompleksowego planu monitoringowego. Wszystko to można zrealizować integrując plan SEAP z systemem zarządzania energią (SZE) zgodnym z uznanym standardem, takim jak np. ISO 50001. Podczas webinarium uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, jak opracować SEAP i jak wdrożyć w gminie system zarządzania energią, ale i jak zintegrować oba te narzędzia, aby pokonać najbardziej typowe bariery utrudniające instytucjonalizację planów działań. Dokładnie omówione zostały wszystkie etapy tego procesu i związane z nim kluczowe kwestie, a uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych wskazówek, jak wprowadzić takie rozwiązanie w swoich miastach i gminach. 

Prezentacje wygłoszone podczas webinarium można pobrać poniżej:

Lokalne forum energetyczne w Pilźnie

Blisko 20 osób reprezentujących grono lokalnych interesariuszy zgromadziło się 12 stycznia br. w Pilźnie podczas forum energetycznego pn. „Integracja Planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią”. Głównym celem spotkania, zorganizowanego w ramach projektu „50000&1 SEAPs”, było zwiększenie zaangażowania lokalnych interesariuszy w tworzenie i monitorowanie polityki energetycznej gminy Pilzno. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, instytucji publicznych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Pierwsze warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli 13 gmin polskich (Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze) uczestniczących w realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” odbyły się w Herten (Zagłębie Ruhry, Niemcy) w dniach 8-9 grudnia br.

Projekt realizowany przez ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem oraz innymi instytucjami partnerskimi w okresie od sierpnia 2015 do lipca 2018 roku został zainaugurowany dwa miesiące wcześniej podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej działań na rzecz ochrony klimatu ICCA 2015 w Hanowerze(1-2 października br.). Projekt finansowany jest przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, a głównym jego celem jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w obszarze strategii niskoemisyjnych w wybranych gminach w Polsce. 

Czytaj więcej...

Seminarium nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego miast i gmin

Blisko 50 osób zgromadziło seminarium pn. "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania", które odbyło się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium było przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym i było organizowane wspólnie przez nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta w Kościerzynie. Pierwsza sesja dotyczyła opracowania i finansowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) i Planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), jak również wprowadzenia w gminie rozwiązań systemowych takich jak system zarządzania energią wg normy ISO 50001 czy zielone zamówienia publiczne. Druga sesja była natomiast sesją dobrych praktyk, gdzie zaprezentowano najciekawsze proenergetyczne rozwiązania wprowadzone w polskich miastach i gminach.

Czytaj więcej...

Lokalne fora energetyczne w Słupsku i Sztumie

Duże znaczenie dla powodzenia inicjatyw proenergetycznych podejmowanych przez władze lokalne ma tzw. mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego, czyli aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w tworzenie, realizację i monitorowanie lokalnej polityki energetycznej. Wiedzą o tym Słupsk i Sztum (woj. pomorskie), które w ubiegłych dniach zorganizowały lokalne fora energetyczne zachęcając zaproszonych gości do dyskusji na temat lokalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Czytaj więcej...

Słupskie szkoły przystępują do europejskiej sieci szkół oszczędzających energię

W dniu 24 listopada 2015 r. w Słupku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które postanowiły włączyć swoich uczniów w proces zarządzania energią w budynku, a co za tym idzie nauczyć ich, jak oszczędzać energię i dbać o swoje najbliższe otoczenie. Zadaniem uczniów będzie nie tylko przeanalizowanie aktualnej sytuacji energetycznej szkoły, ale i zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie. Tym samym słupskie szkoły dołączyły do ponad 500 europejskich placówek edukacyjnych realizujących projekt EURONET 50/50 MAX. 

Czytaj więcej...

Samorządy liderami procesu transformacji, ICCA 2015 Hanower

Grafika News ICCA2015Międzynarodowa konferencja dotycząca działań na rzecz ochrony klimatu (ICCA 2015) pod hasłem „Samorządy liderami procesu transformacji” odbyła się w dniach 1-2 października 2015 w Hanowerze (Niemcy). Zgromadziła ponad 400 uczestników, a wśród nich przedstawicieli polskich miast i gmin: Bielawy, Bielska-Białej, Chojnic, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Hajnówki, Kościerzyny, Siemiatycz, Słupska, Sztumu i Zabrza oraz naszego Stowarzyszenia. Jej gospodarzami były: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMUB), Ministerstwo Środowiska, Energii i Ochrony Klimatu Dolnej Saksonii (Niemcy) oraz Niemiecki Instytut Niemiecki Instytut Urbanistyki DIFU (Difu).

Czytaj więcej...

V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

V Beskidzki Festiwal Dobrej EnergiiO V Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii, który odbył się 19 czerwca tego roku w Parku Słowackiego w Bielsku Białej, już pisaliśmy na naszej stronie.

Dziś zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej niezwykłej imprezy, która zgromadziła tłumy mieszkańców w każdym wieku.

Dni Energii w Chorzelach

Dni Energii na stałe wpisały się w kalendarz imprez plenerowych Miasta i Gminy Chorzele. W tym roku odbyły się one w dniach 1-2 sierpnia dając lokalnej społeczności okazję uzyskania informacji o popularnych dzisiaj kolektorach słonecznych, panelach fotowoltaicznych czy innych urządzeniach wytwarzających '

"zieloną energię". Zaproszone firmy z branży wyczerpująco opowiadały o zaletach wprowadzania nowych rozwiązań wspomagających ogrzewanie wody użytkowej lub umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej ze słońca czy wiatru.

Czytaj więcej...

Uczmy się od siebie nawzajem – przykładowe działania ujęte w polskich PGNach i SEAPach

logo convenant of mayors webinar

Kolejne webinarium dotyczące Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, które odbyło się w dniu 22 lipca br. zgromadziło 39 słuchaczy zainteresowanych przykładowymi działaniami uwzględnionymi w opracowanych już polskich Planach działań na rzecz zrównoważonej energii w różnych sektorach takich jak budynki komunalne, oświetlenie publiczne, transport czy gospodarstwa domowe. Mogą one zainspirować gminy i miasta opracowujące aktualnie PGNy – strategiczne dokumenty wyznaczające kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...