Słupskie szkoły przystępują do europejskiej sieci szkół oszczędzających energię

W dniu 24 listopada 2015 r. w Słupku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które postanowiły włączyć swoich uczniów w proces zarządzania energią w budynku, a co za tym idzie nauczyć ich, jak oszczędzać energię i dbać o swoje najbliższe otoczenie. Zadaniem uczniów będzie nie tylko przeanalizowanie aktualnej sytuacji energetycznej szkoły, ale i zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie. Tym samym słupskie szkoły dołączyły do ponad 500 europejskich placówek edukacyjnych realizujących projekt EURONET 50/50 MAX. 

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku w proces zarządzania energią i uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Wdrażanie metodologii obejmuje 9 kroków - pierwszym jest powołanie szkolnego zespołu ds. energii, który ma za zadanie zbadanie wykorzystania energii w szkole oraz zaproponowanie i wdrożenie energooszczędnych rozwiązań, obejmujących głównie zmianę zachowań społeczności szkolnej oraz drobne naprawy. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo między szkołę a organ prowadzący finansujący jej rachunki za energię, stąd nazwa metodologii.

Otwarcia warsztatów dokonał Prezydent Miasta, Robert Biedroń, który zwrócił uwagę na ważną rolę edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców. Wypracowane w młodym wieku dobre nawyki pozostaną na całe życie, a swoim entuzjazmem do oszczędzania energii dzieci mogą zarazić swoje rodziny. Projekt 50/50 dobrze wpisuje się w ogólną strategię zrównoważonego rozwoju miasta, które ma ambicje by stać się jednym z "najzieleńszych" i przyjaznych do życia miast w Europie.

Część warsztatową poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", które koordynuje wdrażanie projektu EURONET 50/50 MAX na terenie Polski. Z kolejnych prezentacji nauczyciele dowiedzieli się, na czym polega idea projektu, jak krok po kroku wdrożyć w szkole metodologię 50/50 i jak włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów. Oprócz tego dokładnie omówione zostały takie praktyczne zagadnienia, jak sformułowanie i zawarcie umowy pomiędzy miastem a szkołą, dostępne poradniki, materiały i narzędzia ułatwiające wdrażanie metodologii 50/50 oraz wyliczanie oszczędności osiągniętych w wyniku realizacji projektu. Nauczyciele mieli również okazję zapoznać się ze stroną internetową projektu i jego profilem na Facebooku, dzięki którym mogą komunikować się i wymieniać doświadczeniami z innymi szkołami należącymi do Sieci 50/50, a tych jest już ponad 500, w tym blisko 140 z Polski! Na zakończenie omówiono praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkole, z uwzględnieniem takich aspektów jak ogrzewanie, oświetlenie, wykorzystanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużycie ciepłej wody. To krótkie zestawienie powinno ułatwić nauczycielom pracę z zespołem ds. energii i dać możliwość podpowiedzenia dzieciom, na co zwrócić uwagę.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymali zestaw poradników i broszur informacyjnych, które pomogą im rozpocząć realizację projektu w szkole. Życzymy powodzenia i osiągnięcia znacznych oszczędności!

Prezentacje z warsztatów można pobrać pod artykułem zamieszczonym na stronie internetowej projektu, dostępnym tutaj.