Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Pierwsze warsztaty i konsultacje dla przedstawicieli 13 gmin polskich (Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze) uczestniczących w realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” odbyły się w Herten (Zagłębie Ruhry, Niemcy) w dniach 8-9 grudnia br.

Projekt realizowany przez ośrodek analiz polityczno-społecznych „Adelphi” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem oraz innymi instytucjami partnerskimi w okresie od sierpnia 2015 do lipca 2018 roku został zainaugurowany dwa miesiące wcześniej podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej działań na rzecz ochrony klimatu ICCA 2015 w Hanowerze(1-2 października br.). Projekt finansowany jest przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, a głównym jego celem jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w obszarze strategii niskoemisyjnych w wybranych gminach w Polsce. 

W ramach warsztatów w Herten omówione zostało kompleksowe podejście do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w gminach oraz zagadnienia poprawy efektywności energetycznej w budynkach, a także możliwości finansowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiciele gmin niemieckich Bottrop i Herten przedstawili dobre praktyki z terenu Zagłębia Ruhry w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zmian strukturalnych. Zagłębie Ruhry, największy niemiecki region górniczy obejmujący 53 miasta (gdzie żyje ponad 5 mln ludzi), jeszcze do lat 80. był przemysłowym sercem Niemiec, a od 2010 r. dzięki wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Zajęcia w małych grupach pozwoliły uczestnikom wcielić się w pracowników trzech departamentów (transportu, planowania i gospodarki komunalnej) urzędu fikcyjnego miasta Małe i sporządzić plan działań, których realizacja umożliwi osiągnięcie ambitnego celu 3x20. Ponadto przedstawiciel miast i gmin polskich dyskutowali na temat możliwości wdrażania zintegrowanego podejścia do efektywności energetycznej w budynkach oraz strategii aktywizacji społeczności lokalnej.

Osobną cześć spotkania stanowił Partnership Market – rynek partnerski, podczas którego w ramach sesji plakatowej przedstawiciele polskich gmin prezentowali swoje działania i plany, a także w niewielkich zespołach omawiali możliwe kierunki i charakter współpracy z gminami niemieckimi.

Trzeci dzień (10.12) poświęcony był wizycie studyjnej w nieczynnej od 15 lat kopalni węgla kamiennego Ewald w Herten, gdzie zaprezentowany został projekt „Aleja zmian”; w Centrum Kompetencji ds. Wodoru „H2Herten”, gdzie prezentowano nową metodę magazynowania energii oraz w bardzo interesującym pod względem architektonicznym Parku Naukowym Ren-Łaba w Gelsenkirchen, który powstał w miejscu byłej fabryki kół zębatych. Uczestnicy obejrzeli też dawne osiedle górnicze Gartenstadt der Zukunft w Herten i zapoznali się z projektem jego modernizacji. 

Podróż zakończyła się w Bottrop, mieście pilotażowym, w którym zrealizowany zostanie projekt kompleksowego rozwoju obszarów miejskich. Tutaj zaprezentowano uczestnikom etapy realizacji modernizacji energetycznej dzielnicy miasta (pn. „Modelowe Miasto Bottrop”) w ramach projektu „Miasto Innowacji w Zagłębiu Ruhry”, a także przykładowy zmodernizowany budynek mieszkalny, którego ścianę boczną pokryto instalacją fotowoltaiczną.

Prezentacje:

  1. Finansowanie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, Joanna Wis-Bielewicz, adelphi
  2. Holistyczne podejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmian strukturalnych - metropolia Ruhry, Dr Babette Nieder, zespół ds. Klimatu Herten
  3. Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminach, Franziska Schreiber, adelphi
  4. Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmian strukturalnych, Franziska Schreiber, adelphi
  5. Doświadczenia miasta Essen, Kai Lipsius, urzędnik ds. ochrony klimatu miasta Essen
  6. Koncepcja modernizacji energetycznej Batenbrock-Nord, Ursula Dickmann, Biuro Generalnego Planowania, Bottrop
  7. Laboratorium Energii Ruhry - struktura i narzedzia projketu,
  8. Dyrektywa miast Herten i Gelsenkriche dot. składek na energetyczne i twórcze modernizacje miast ogrodów w Hassel, Westerholt i Bertlich, Dr Peter Kroos, Architekt dzielnicy

&nbsp