Gminy pilotażowe

W realizację projektu zaangażowanych jest kilkanaście gmin pilotażowych z 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym trzy gminy z Polski - Lublin (woj. lubelskie), Raciechowice (woj. małopolskie) oraz Żyraków (woj. podkarpackie). Podejmą się one ambitnego zadania optymalizacji zużycia energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej (budynki administracyjne, edukacyjne, pełniące funkcje społeczno-kulturowe itp.) poprzez integrację różnego typu proenergetycznych rozwiązań oraz aktywizację pracowników i użytkowników budynków.

Wszystkie trzy polskie gminy pilotażowe już od jakiegoś czasu aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska i klimatu, mając na tym polu spore osiągnięcia. Chętnie również angażują się w kolejne proenergetyczne inicjatywy, przecierając szlaki innym miastom i gminom. Poniżej przedstawiono ich sylwetki:

Lublin 

LublinLublin liczy ponad 340 tys. mieszkańców i jest położony we wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. Miasto prowadzi liczne i wielotorowe działania na rzecz zrównoważonej energii, w tym stara się zmniejszyć jej zużycie we własnych budynkach i obiektach. W latach 2008-2014 miasto przeprowadziło termomodernizację 25 obiektów komunalnych, a na 9 obiektach zainstalowało instalacje solarne (kolektory słoneczne). Dodatkowo w dwóch lokalizacjach wprowadzono oświetlenie uliczne oparte na fotowoltaice.

Proenergetyczne działania Miasta Lublin obejmują również inwestycje w zakresie transportu publicznego i wspierania ruchu rowerowego. Realizowany był m.in. projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, w ramach którego zakupiono nowy tabor: 100 autobusów i 70 trolejbusów, w tym 50 trolejbusów wyposażonych w dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów. We wrześniu 2014 roku uruchomiony został też system roweru miejskiego, wyposażony w 400 jednośladów rozmieszczonych na 40 stacjach. 

Raciechowice

Raciechowice

Raciechowice to gmina wiejska położona w województwie małopolskim, licząca ok. 6 000 mieszkańców. Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo - 67% powierzchni zajmują użytki rolne, a 28% powierzchni to lasy. Gmina cieszy się opinią gminy ekologicznej, a wśród realizowanych przez nią proekologicznych działań znajdują się działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania OZE. W ostatnich latach podjęto się m.in. wymiany źródeł ciepła w wybranych obiektach, termomodernizacji budynków szkolnych i OSP, modernizacji oświetlenia ulicznego, a także zamontowano kolektory słoneczne na wytypowanych budynkach.

Gmina od 2009 r. jest sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów i jako członek Porozumienia wdraża Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, który ma pomóc jej ograniczyć emisję CO2 z terenu gminy aż o 20% do 2020 r.

Żyraków

Zyrakow

Żyraków to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, licząca ok. 13 000 mieszkańców. We wrześniu 2015 r. gmina przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów, zobowiązując się w ten sposób do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 na swoim obszarze. W chwili obecnej na terenie gminy trwa realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Docelowo ma być zainstalowane około 300 kolektorów słonecznych. Gmina rozpoczęła również wdrażanie proenergetycznej metodologii 50/50 w wybranych jednostkach oświatowych oraz przymierza się do wprowadzenia systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001.

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.