Zarządzanie Miastem – konferencja MIASTO 2016

14 listopada br., pierwszego dnia X Międzynarodowej Konferencji „Miasto 2016 - Zarządzanie Miastem”, zorganizowanej z inicjatywy posła Parlamentu Europejskiego dra Jana Olbrychta oraz Think Silesia przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Województwem Śląskim oraz Miastem Katowice, na sali zebrała się liczna grupa słuchaczy, którzy przyjechali na to wydarzenie specjalnie z różnych stron Polski. Nie zabrakło także gości z zagranicy.

Partnerami konferencji byli m.in. miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

W pierwszym panelu „Miasta przyjazne środowisku”, który prowadził Zbigniew Michniowski, przedstawiciel miasta Bielsko-Biała oraz prezes zarządu naszego Stowarzyszenia,  uczestniczyli: Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Katarzyna Dzióba - wiceprezydent Zabrza, Piotr Grzybowski - naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM Częstochowa, Izabela Mironowicz - członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Andrzej Łoś odpowiedzialny za prace nad Strategią Wrocław 2030 oraz Piotr Górnik - dyrektor ds. produkcji przedsiębiorstwa energetycznego Fortum. Dyskusję poświęcono walce z niską emisją, zrównoważonemu transportowi oraz odpowiedzialnemu planowaniu przestrzennemu w ramach kontrolowanego rozrostu miast. W dyskusji najczęściej pojawiał się temat sprawnej komunikacji publicznej oraz ciepła sieciowego jako najlepszych sposobów na ograniczanie niskiej emisji. Podkreślano też konieczność wprowadzania sprawnych regulacji urbanistycznych w celu ograniczenia wpływu miast na otoczenie i atmosferę. 

W drugiej części Tomas Kettner, oficer łącznikowy Habitat III w Europie podkreślił w swoim wystąpieniu rosnącą rolę miast w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju przedstawiając informacje na temat Światowej Agendy Miejskiej. Według szacunków ONZ w 2030 r. 2/3 populacji świata będzie mieszkało w miastach. Już teraz 54,5 % całej populacji zamieszkuje w miastach, które zajmują jedynie ok. 2% powierzchni globu!

Belinda Tato, pracownik madryckiej pracowni Ecosistema Urbano opowiedziała o miastach marzeń – takich, które integrują mieszkańców i aktywują życie miejskie. Zaprezentowała projekty, które pracownia zrealizowała w różnych częściach świata m.in. budynki przekształcone dla celów użytkowych. 

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia konferencji była projekcja filmu dokumentalnego „Bikes vs. cars” („Rowery kontra samochody”).

Drugi dzień poświęcono debacie na temat działań podejmowanych wobec miast na szczeblu europejskim i krajowym oraz o nowych narzędziach polityki miejskiej. W panelu oprócz gości z Polski wzięli udział: Judith Torokne-Rozsa - kierownik Centrum Kompetencji w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej odpowiedzialna za wdrażanie „Europejskiej agendy miejskiej" UE oraz Tim Caulfield Dyrektor Sekretariatu UIA (Urban Innovative Actions) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

W ostatnim panelu drugiego dnia Konferencji dyskutowano na temat sposobów efektywnego wykorzystywania big data i open data w procesie zarządzania miastami. W rozmowie wzięli udział przedstawiciele miast Gdańska i Warszawy, IBM Polska, Smart In    i Instytutu Rozwoju Miast. 

Więcej informacji