Warsztaty pt. „Wdrażanie projektu 50/50 w małopolskich szkołach”

DSC04209Coraz więcej polskich szkół oszczędzając energię aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony klimatu! 19 września br. przedstawiciele 15 szkół z terenu gmin Skawina i Siepraw oraz 2 samorządów lokalnych, które w 2016 r. przystąpiły do projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota II – czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”, zgromadzili się na warsztatach zorganizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Celem spotkania, które odbyło się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie było zapoznanie uczestników projektu „Każdy WAT na wagę złota II..” z jego założeniami oraz udzielenie przydatnych wskazówek dotyczących wdrażania metodologii 50/50 w szkołach. Warsztaty otworzył Pan Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, który zwrócił uwagę na szczególne znaczenie projektu w realizacji lokalnych celów klimatyczno-energetycznych, w tym m.in. postanowień Planów Gospodarki Niskoemisyjnej czy Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Następnie przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin poprowadzili część warsztatową, w trakcie której omówiono takie tematy jak:

 • koncepcja 50/50 i jej znaczenie w działaniach na rzecz ochrony klimatu,
 • wdrażanie metodologii 50/50 krok po kroku (praca z zespołem ds. energii, włączenie całej społeczności szkolnej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów),
 • praktyczne aspekty realizacji projektu: umowa między miastem a szkołą, wyliczanie osiągniętych oszczędności, dostępne poradniki, materiały i narzędzia,
 • praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkole, z uwzględnieniem takich aspektów jak ogrzewanie, oświetlenie, wykorzystanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużycie ciepłej wody,
 • komunikacja i wymiana doświadczeń w ramach Sieci 50/50.

DSC04199

Podczas spotkania uczestnikom projektu przekazano materiały metodologiczne i promocyjno-informacyjne oraz zestawy sprzętu pomiarowego (termometr cyfrowy z czujnikiem, cyfrowy luksomierz oraz licznik kosztów), przeznaczone do długoterminowych pomiarów temperatury, zużycia energii elektrycznej i natężenia oświetlenia w szkole.

 

 

wfosigw logotype - colorProjekt „Każdy WAT na wagę złota II..” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Zadanie stanowi drugą edycję projektu pn. "Każdy WAT na wagę złota - czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" dofinansowanego w 2013 r. również przez WFOŚiGW w Krakowie i stanowiącego integralną część międzynarodowego projektu EURONET 50/50 MAX (więcej na temat projektu na stronie www.euronet50-50max.eu) współfinansowanego ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy

Program wydarzenia

Prezentacje do pobrania:

 1. Koncepcja 50/50 i jej znaczenie w działaniach na rzecz ochrony klimatu, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 2. Rozpoczęcie projektu - umowa między szkołą a gminą, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 3. Metodologia 50/50 - rola szkoły i zadania nauczycieli zaangażowanych w projekt, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 4. Prezentacja "E-packu" - zestawu poradników i narzędzi ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkole, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 5. Prezentacja strony internetowej projektu EURONET 50/50 MAX i zamieszczonych tam zasobów, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 6. Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkłach, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 7. Film przedstawiający wdrażanie metodologii 50/50 w niemieckich szkołach

Galeria zdjęć: