Polskie obchody Światowego Dnia Habitatu

W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Habitatu 10 października 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Środowiskowo zrównoważony rozwój miast. Urbanizacja a zmiany klimatyczne", podczas której Zbigniew Michniowski, prezes naszego Stowarzyszenia i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała zaprezentował „Modelowe zarządzanie energią w kontekście współpracy miasta w ramach projektów krajowych i europejskich - studium przypadku miasta Bielsko-Biała”.

 

Tegoroczne obchody dotyczyły harmonijnego, zrównoważonego rozwoju miast. Tematyka ta wpisuje się w hasło globalnych obchodów w 2008 roku, którym jest „Harmonious Cities” – Harmonijny Rozwój Miast. Szczególną rolę w tym rozwoju miast przypisać należy aspektom środowiskowym (trzeciemu elementowi w koncepcji zrównoważonego rozwoju).

Honorowy patronat nad Dniem zgodzili się objąć Minister Środowiska Maciej Nowicki i Minister Infrastruktury - Cezary Grabarczyk. Na konferencję zaproszeni zostali m.in. także Prezydent Miasta St. Warszawy, przedstawiciele Urzędów Miasta Bielsko-Białej, Gdańska i Warszawy, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa, reprezentanci stowarzyszeń i sektora pozarządowego oraz eksperci i praktycy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast.