Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Celem projektu było przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CD-ROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem wersji angielskojęzycznej pt. „Energia odnawialna na terenie miast” i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi CD-ROM pt. „Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć” zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Projekt był dofinansowany przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Czas realizacji: maj 2003 - marzec 2004


Nakład CD-ROMów wynosi 5 000 kompletów. CD-ROMy zostały rozesłane do wszystkich gmin w Polsce wraz z miesięcznikiem „Czysta Energia” oraz przekazane instytucjom zajmującym się promowaniem energii odnawialnej.

Prezentacja CD-ROMów miała miejsce podczas seminarium pt. Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej zorganizowanego w dniach 3-5 marca 2004 r. w Cieszynie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" we współpracy z Urzędem Miasta Cieszyna.

Głównym celem seminarium było promowanie energetyki odnawialnej na terytorium Polski, w tym województwa śląskiego oraz przygotowanie gmin do członkostwa w Unii Europejskiej poprzez przybliżenie standardów UE dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanych materiałami seminaryjnymi oraz CD-ROMami zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym. Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce 70 udanych przedsięwzięć.

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym. Energia ze źródeł odnawialnych na terenie miast.