„Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy”

Projekt miał na celu przekazanie partnerom z Mołdowy wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii odnawialnych (energii słonecznej i biomasy).

Koordynator: PNEC
Partner: The Alliance for Energy Efficiency and Renewables z Mołdowy.

Czas realizacji: lipiec - grudzień 2007 r.

Strona projektu: www.pnec.org.pl/moldowa_2007