Wydarzenia

Konferencja „Energetyczny Przełom”

W dniu 30.10.2008 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się Konferencja ekspertów sektora OZE „Energetyczny Przełom” zorganizowana przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Celem konferencji było m.in. przybliżenie zagadnień dotyczących realizacji inwestycji w sektorze OZE (odnawialne źródła energii), kwestii dotyczących rozwiązania barier w zakresie prawa budowlanego oraz energetycznego, a także wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie zmian legislacyjnych niezbędnych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych związanych z OZE. Stanowisko to zostało przekazane przez uczestników spotkania Andrzejowi Czerwińskiemu, Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.

Czytaj więcej...

Promotor Energetyki Odnawialnej 2008

Miło nam oznajmić, że nasze Stowarzyszenie otrzymało zaszczytny Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” przyznany decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia”.

W imieniu Stowarzyszenia dyplom i statuetkę odebrali podczas uroczystej Gali XII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego w dniu 26.10.2008 r. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała oraz Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

Miejskie Dni Inteligentnej Energii

Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) to znakomite narzędzie, które pomaga nawiązać kontakt pomiędzy pilotażowymi miastami MODELu, ich mieszkańcami i lokalnymi instytucjami oraz przekazywać im informacje na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy wykorzystaniem energii a zmianami klimatu.
Organizując MDIE MODELowe samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

- 20 października 2008 r., Bielawa
Setki osób odwiedziło Zespół Szkół oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w ramach Dni Inteligentnej Energii. Organizowane w tych dwóch placówkach wystawy i prezentacje wzbudzały niemałe zainteresowanie.
http://tvsudecka.pl/material,1673,DNI_INTELIGENTNEJ_ENERGII.html

Czytaj więcej...

Polskie obchody Światowego Dnia Habitatu

W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Habitatu 10 października 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Środowiskowo zrównoważony rozwój miast. Urbanizacja a zmiany klimatyczne", podczas której Zbigniew Michniowski, prezes naszego Stowarzyszenia i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała zaprezentował „Modelowe zarządzanie energią w kontekście współpracy miasta w ramach projektów krajowych i europejskich - studium przypadku miasta Bielsko-Biała”.

Czytaj więcej...

III Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych, Mały Rynek w Krakowie

Podczas tegorocznych targów mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzający Małopolskę mogli zapoznać się z działalnością 30 organizacji pozarządowych, które przybyły na Mały Rynek w Krakowie z różnych regionów Województwa Małopolskiego. Po raz pierwszy targi zorganizowane zostały w formie otwartej imprezy plenerowej.

 

Na jednym ze stoisk prezentowana była działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – nasze publikacje, mapy i plakaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. O ochronie klimatu i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii chętnie rozmawiali z nami nie tylko reprezentanci różnych gmin odwiedzający targi czy przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, ale także studenci chcący zaangażować się w wolontariat oraz mieszkańcy Krakowa poszukujący informacji o tym, jak oszczędzać energię i chronić środowisko.

Czytaj więcej...

Ponad 200 przedstawicieli miast w Bielsku-Białej

Ponad 200 przedstawicieli miast, prezydentów i burmistrzów wzięło udział w dniach 25 i 26 września br. w szóstym Kongresie Miast Polskich w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyło także nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne obrady były poświęcone jakości życia w miastach.

W drugim dniu obrad gościem Kongresu był Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP, który mówił o konieczności ograniczenia emisji CO2 oraz oparcia energetyki polskiej na czystych technologiach węglowych i źródłach odnawialnych. Ponadto dokonał uroczystego otwarcia wystawy plakatów prezentujących dokonania miast europejskich, a wśród nich Bielska-Białej, w dziedzinie ochrony klimatu.

Czytaj więcej...

VI Kongres Miast Polskich, 25-26 września 2008 r., Bielsko-Biała

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji

„Rola miast w kształtowaniu środowiska - wpływ na kształt klimatu”

która odbywać się będzie w drugim dniu VI Kongresu Miast Polskich.


Jednym z najważniejszych obecnie problemów, przed którymi stoją samorządy, to bezpieczeństwo dostaw energii, koszty zaopatrzenia w energię oraz ochrona klimatu, jako wdrażany w Unii Europejskiej program. Miasta zużywają 75% energii oraz emitują 80% zanieczyszczeń i od polityki miast w tym zakresie, w dużej mierze zależy realizacja przyjętego w UE programu „3x20”.

Mając tego świadomość Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, zainicjował w bieżącym roku we współpracy z Energie Cités Europa, program Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów), a założenia tego programu zostaną przedstawione w czasie Kongresu przez przedstawiciela Komisji Europejskiej. Ponadto zaprezentujemy realizację projektów obydwóch stowarzyszeń jak i dokonania Bielska-Białej w zakresie zarządzania energią oraz współpracy krajowej i międzynarodowej.

Czytaj więcej...

SEMINARIUM: Poprawa Efektywności Wykorzystania Energii – Wzorcowa Rola Samorządu Terytorialnego

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwsze z cyklu seminariów organizowanych przez w ramach międzynarodowego projektu MODEL realizowanego w programie Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej.
 
Projekt MODEL został nagrodzony jako Najbardziej Obiecujący Projekt podczas tygodniowej Konferencji "EU Sustainable Energy Week" w Brukseli w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2008r. Nagrodę Specjalną wręczył Komisarz UE Andris Piebalgs.

Czytaj więcej...

IV europejskie Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach 24-26 października 2007 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, IV Forum BISE (Better Integration for Sustainable Energy - W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią) pt. GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW.

Czytaj więcej...