Zakończenie realizacji projektu Mayors in Action - konferencja w Brukseli

Konferencja „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii”, zorganizowana wspólnie przez przedstawicieli projektów Mayors in Action oraz BEAST w dniu 8 lutego 2017 w Brukseli, zgromadziła przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, agencji energetycznych, sektora biznesowego oraz sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, instytucje wspierające i koordynatorów tej inicjatywy.

W konferencji uczestniczyli także reprezentanci gminy Raciechowice, a podczas prezentacji projektu Mayors in Action przedstawiono doświadczenia tej gminy z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego. Wymiana lamp sodowych na LED została zrealizowana w 2016 r. Przyjęta kalkulacja zakładała zwrot poniesionych nakładów w ciągu 3 lat. Analiza zużycia prowadzona przez 8 miesięcy wykazała oszczędność energii na poziomie 31,5% i redukcję kosztów o ok. 46%. Tym samym w okresie ośmiu miesięcy osiągnięto oszczędności zakładane początkowo jako roczne.

Podczas konferencji zaprezentowano także szereg innych dobrych praktyk, dotyczących działań z zakresu oszczędzania energii, efektywnego jej wykorzystania, odnawialnych źródeł energii czy też transportu. Wprowadzeniem i zachętą do realizacji tego typu działań były wystąpienia Vincenta Berrutto, dyrektora Departamentu Energia w EASME oraz Eero Ailio, zastępcy dyrektora Departamentu Energii Komisji Europejskiej (DG Energy). 

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawej dyskusji dotyczącej optymalizacji wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej, sposobów angażowania społeczeństwa, wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego transportu. Problemy związane z rozwojem zrównoważonym są podobne w całej Europie, jednakże sposoby ich rozwiązywania zależą od lokalnych i regionalnych możliwości. Dlatego duże znaczenie ma poszukiwanie inspiracji, zachęt i lokalnych liderów i wzorców – tak, aby nie tylko administracja samorządowa, ale całe społeczeństwo podejmowało wysiłek związany z wdrażaniem działań proenergetycznych.

Dzień później partnerzy projektu Mayors in Action oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w podróży studyjnej w Leuven, Bekkevoort i Rotselaar, gdzie poznali projekty i działania z zakresu efektywności energetycznej realizowane w tych miejscowościach, np. kampanię związaną z termomodernizacją budynków (przy wykorzystaniu lotniczych zdjęć termograficznych), obejrzeli budynek niskoenergetyczny wykorzystywany jako świetlica, obszar gospodarczy z wymaganiami oszczędzania energii, palarnię kawy realizującą  politykę „neutralni dla CO2”, przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz plany tych miejscowości dotyczące ich przyszłych działań.