Finansowanie inwestycji – wyniki badania ankietowego

ikonkiAnkieta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Węgiel toksycznym aktywem finansowym”, finansowanym ze środków KR Foundation. Podstawowym jej celem było uzyskanie od gmin członkowskich Stowarzyszenia odpowiedzi na pytania otwierające możliwość dialogu z sektorem bankowym w Polsce oraz poznanie opinii wybranych samorządów na temat mechanizmów finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Ankiety skierowane zostały do trzydziestu dziewięciu gmin członkowskich Stowarzyszenia. Odebrano trzydzieści dwie wypełnione ankiety z trzydziestu gmin. Liczba mieszkańców tych gmin waha się od 4 500 do 340 000 mieszkańców.

Analiza zebranych odpowiedzi pokazuje, że samorządy:

  • najczęściej korzystają ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz RPO (łącznie 68% ankietowanych) na finansowanie inwestycji związanych z energetyką, w tym inwestycji z zakresu zmniejszenia zużycia nośników energii, poprawy efektywności energetycznej (budynków, instalacji itd.), wykorzystania odnawialnych źródeł energii itp;
  • w większości (80%) nie prowadzą (nie prowadziły) współpracy z bankami, wskazując wysokie koszty obsługi, limity zadłużenia, łatwiejszą dostępność do środków krajowych i unijnych oraz brak wiedzy jako główne przyczyny tego stanu;
  • spotykają się z licznymi problemami (formalnymi, prawnymi, finansowymi i in.), wpływającymi na możliwości realizacji inwestycji niskoemisyjnych;
  • oczekują wsparcia ze strony ekspertów z zakresu pozyskiwania środków na inwestycje niskoemisyjne, szczególnie podczas spotkań kilku gmin zainteresowanych realizacją projektów z tej samej kategorii (np. termomodernizacja, zakup autobusów itp.) w celu wymiany doświadczeń wraz z możliwością zadania pytań ekspertom zajmującym się finansowaniem inwestycji danego typu;
  • posiadają dużą i zróżnicowaną wiedzę na temat form i źródeł finansowania inwestycji niskoemisyjnych, jednocześnie wyrażają zainteresowanie poznaniem nowych/innych sposobów finansowania;
  • wskazują słabe strony współpracy z instytucjami finansującymi oraz przedstawiają propozycje, które ich zdaniem ułatwią tę współpracę;
  • raczej nie dysponują wiedzą związaną z tematem odwęglowienia instytucji finansujących sektor energetyczny;
  • uczestniczą w licznych wydarzeniach, głównie krajowych i regionalnych (kongresy, targi, fora itp.).

Szczegółowe zestawienie odpowiedzi.

 

Marcin Łojek, kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

logo KR foundationArtykuł został przygotowany w ramach projektu „Węgiel toksycznym aktywem finansowym”, finansowanym ze środków KR Foundation. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach.