Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin

Ponad 80 słuchaczy zgromadziło seminarium pt.: „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin w latach 2015 – 2020", zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Seminarium odbyło się w Green Park Conference Centre w Serocku k/Warszawy w dniach 21-22 maja 2015 r. i było skierowane do samorządów lokalnych z całej Polski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzka. Z ramienia Biura Porozumienia Burmistrzów w seminarium uczestniczyła Pani Kristyna Dely.

Podczas seminarium w ramach sesji poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, korzyści z wdrażania i monitorowania działań na rzecz zrównoważonej energii w gminach, wsparcia sektora energetyki ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz innowacyjnych sposobów finansowania inwestycji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska oraz miast i gmin sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jak również tych zaangażowanych w realizację Planów gospodarki niskoemisyjnej.

W sesji dobrych praktyk przedstawiciele najaktywniejszych miast - członków Stowarzyszenia przy osobnych stolikach prezentowali swoje doświadczenia w zakresie termomodernizacji, kolektorów słonecznych, oświetlenia dróg i miejsc publicznych, transportu, zielonych dachów oraz systemu zarządzania energią. Żywe dyskusje w kuluarach potwierdziły duże zainteresowanie uczestników tematyką seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz treścią wystąpień prelegentów.

Program seminarium

Prezentacje