Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Ponad 100 osób uczestniczyło w dniu 4 września br. w spotkaniu poświęconym roli samorządów lokalnych we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej na rzecz zrównoważonej energii. Spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostało zorganizowane przez UM woj. Podlaskiego i nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Mayors in Action. Podkreślając kluczową rolę samorządów we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej w regionach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" objaśniali reprezentantom władz samorządowych, jak opracować Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy).

Gości powitał członek zarządu województwa podlaskiego Karol Pilecki. – Gospodarka niskoemisyjna to niezwykle istotna kwestia w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. To jednak od Państwa kreatywności zależy, czy mieszkańcom Podlaskiego będzie się żyło lepiej  – zwrócił się do przedstawicieli gmin.

Z przyjętej przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku Umowy Partnerstwa wynika, że w nowej perspektywie unijnej gminne plany gospodarki niskoemisyjnej będą warunkiem otrzymania dofinansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. Jak opracować taki plan wyjaśniała Izabela Stańczak z Ministerstwa Gospodarki. Natomiast Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" zachęcała zebranych do przyłączenia się do „Porozumienia Burmistrzów" – europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu. – Warto to uczynić z wielu względów, także dlatego że sygnatariusze mają lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania gospodarki niskoemisyjnej – zaznaczyła. 

Spotkanie poprowadził prof. Piotr Banaszuk. – Ogromna frekwencja na sali wyraźnie pokazuje, że gospodarka niskoemisyjna nie jest tylko pustym dźwiękiem, ale jest ważna dla gmin. W Podlaskiem kupujemy bardzo dużo energii. Gdybyśmy więcej produkowali, moglibyśmy znacznie obniżyć jej koszty - podsumował. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania i prezentacjami prelegentów:

  1. Wsparcie niskoemisyjnej gospodarki w ramach PO IiŚ 2014-2020, Izabella STAŃCZAK, gł. specjalista, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki
  2. Wkład NFOŚiGW w przygotowanie i wdrażanie SEAP, Anna PEKAR, zastępca dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW
  3. „Porozumienie Burmistrzów” – europejskie miasta dla ochrony klimatu, Maria STANKIEWICZ, dyrektor, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Główne elementy Planu działania na rzecz zrównoważonej energii: sektory i obszary działania (np. budownictwo komunalne, transport publiczny, instalacje fotowoltaiczne, szkolenia i edukacja), Anna JASKUŁA, zastępca dyrektora, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  5. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 (ustalenie roku bazowego; emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2; wybór współczynników emisji, końcowe zużycie energii; lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odpowiadające mu emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2; lokalne ciepłownictwo/chłodnictwo komunalne, kogeneracja etc. i odpowiadające im emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2), Marcin ŁOJEK, kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  6. Gospodarka energetyczna w Ełku – opracowanie i realizacja SEAP, Krzysztof WILCZYŃSKI, Specjalista ds. zarządzania energią, Urząd Miasta w Ełku
  7. Wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii na przykładzie Niepołomic, Stanisław NOWACKI, Urząd Gminy Niepołomice
  8. Inwestycje realizowane w ramach Planów działań na rzecz zrównoważonej energii – przykłady, Tomasz PAWELEC, Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

Więcej informacji i zdjęć.