Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii (TOGETHER)

logo TOGETHERCelem projektu jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań ich użytkowników, jak również wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności.

Cel projektu będzie realizowany m.in. poprzez:

  • podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności zarządców i użytkowników budynków w zakresie efektywnego wykorzystania energii i zarządzania energią;
  • nauczenie zarządców budynków innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów wynikających z charakterystyki energetycznej budynku (szkolenia, konkursy itd.);
  • zapewnienie wsparcia operacyjnego oraz narzędzi, które pomogą gminom pilotażowym wdrożyć wzorcowe, energooszczędne rozwiązania w wybranych budynkach użyteczności publicznej (około 100 budynków, w tym 9 z Polski), obejmujące zmianę zachowań użytkowników i usprawnienie zarządzania budynkiem;
  • wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu do przygotowania wzorcowego pakietu środków poprawy efektywności energetycznej, które będą mogły zostać wdrożone na szeroką skalę w budynkach użyteczności publicznej, 
  • przygotowanie rekomendacji dla podmiotów kształtujących polityki i strategie redukcji zużycia energii w sektorze publicznym.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.