Przydatne dokumenty

Poniżej można pobrać przydatne dokumenty i narzędzia wypracowane w ramach projektu TOGETHER. Dotyczą one szeroko pojętego tematu efektywności energetycznej w budynkach i mogą pomóc we wdrożeniu w nich różnego rodzaju energooszczędnych rozwiązań. Znajdą tu Państwo także materiały pomocne w organizacji szkoleń tematycznych oraz broszury i biuletyny informacyjne, z których można dowiedzieć się więcej na temat projektu i postępów w jego realizacji.

Materiały metodologiczne

 • Biblioteka projektu TOGETHER (w j. angielskim)
  Biblioteka TOGETHERBiblioteka TOGETHER gromadzi przydatne zasoby dotyczące efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych przewodników, prezentacji, narzędzi on-line i studiów przypadku, które pomogą ci ulepszyć charakterystykę energetyczną twojego budynku (budynków) oraz zaangażować zarządców budynków i użytkowników w działania związane z oszczędzaniem energii. Zasoby zostały podzielone na 4 główne tematy: techniczne, finansowe, dotyczące zarządzania popytem (odnoszące się do użytkowników budynków) oraz inne istotne aspekty związane z zagadnieniem optymalizacji zużycia energii. Wybierając jedną z 4 ikon można zobaczyć zasoby dostępne w każdej kategorii tematycznej.

 • Podsumowanie cyklu wywiadów z ekspertami od organizacji szkoleń poświęconych energii (w j. angielskim)
  podsumowanieWywiady zostały przeprowadzone z 11 ekspertami zewnętrznymi w zakresie organizacji szkoleń tematycznych, związanych z energią. Eksperci ci zostali zaproszeni do sformułowania opinii i wytycznych dotyczących:
  1. zaproponowanej treści ścieżki szkoleniowej TOGETHER,
  2. zaproponowanej struktury materiału szkoleniowego TOGETHER,
  3. organizacji warsztatu Train –the-Trainer w Krakowie,
  4. organizacji szeregu szkoleń lokalnych w 8 krajach uczestniczących w realizacji projektu.
  Ponadto  ekspertom zadawano także bardziej ogólne pytania o to, jak przygotować wysokiej jakości materiały szkoleniowe, jak zorganizować efektywne szkolenia oraz jak uzyskać przydatne informacje zwrotne od uczestników podtrzymując przez dłuższy czas ich zainteresowanie szkoleniem.

Materiały informacyjno-promocyjne

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.