Poprawa efektywności energetycznej budynków na drodze renowacji (REBUS)

logo REBUSCelem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

Modelowa ścieżka renowacji, opracowana dzięki międzyregionalnej i wewnątrz-regionalnej wymianie wiedzy i doświadczeń, pomoże samorządom lokalnym w pokonaniu najbardziej typowych barier związanych z wdrażaniem proenergetycznych rozwiązań w swoich budynkach, a współpracującym z nimi instytucjom pomoże lepiej wspierać samorządy w realizacji ich celów energetycznych. Ważnym elementem projektu jest również usprawnienie wybranych instrumentów wsparcia przeznaczonych dla miast i gmin podejmujących działania w ww. zakresie. W Polsce takim instrumentem jest to RPO dla Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

Planowane działania i rezultaty

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, obejmujących analizę istniejących doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mechanizmów wspierających tego typu inwestycje, a następnie wypracowanie zestawu wzorcowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie 2 kluczowych celów projektu.

Czytaj więcej...

Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach

Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach gromadzi kluczowych interesariuszy mogących wnieść wkład w dialog na temat inwestycji pronergetycznych realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości podniesienia ich efektywności w przyszłości. W skład grupy wchodzą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematem energii.

Czytaj więcej...

Spotkania i wydarzenia

W ramach projektu zaplanowano wiele interesujących wydarzeń, które będą stanowiły okazję do wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami zaangażowanymi w inicjatywy z zakresu renowacji energetycznej budynków. Wydarzenia te będą się odbywały zarówno na szczeblu europejskim, jak i szczeblu krajowym, i pomogą w wypracowaniu wzorcowych rozwiązań, które ułatwią europejskim samorządom poprawę efektywności energetycznej w ich budynkach, a współpracującym z nimi instytucją pomogą efektywniej wspierać takie projekty.

1. spotkanie partnerów projektu i międzyregionalna wymiana doświadczeń (Florencja, 24-25.05.2016)

1. europejskie spotkanie partnerów i interesariuszy projektu REBUS odbyło się we Florencji w dniach 24-25 maja 2016 r. Stanowiło ono okazję do poznania się i rozpoczęcia efektywnego dialogu nt. aktualnej sytuacji w obszarze renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w różnych regionach Europy. Uczestnicy spotkania analizowali stan faktyczny w odniesieniu do 4. głównych tematów:
  • planowanie inwestycji (w tym priorytetyzacja budynków, zbieranie danych, przygotowanie do realizacji)
  • realizacja inwestycji (w tym finansowanie, procedury przetargowe, metody i narzędzia realizacji, wykonanie)
  • monitorowanie inwestycji (w tym wykorzystywane narzędzia i metody, środki weryfikacji rezultatów)
  • budowanie kompetencji i angażowanie interesariuszy

Czytaj więcej...

1. spotkanie grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach (Kraków, 26.09.2016)

W dniu 26 września 2016 r. miało miejsce 1. spotkanie powołanej w Małopolsce grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji mogących poszczycić się wieloletnią i efektywną działalnością na rzecz efektywności energetycznej i ochrony klimatu, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, placówek naukowych i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i narzędziami opracowanymi w ramach projektu, które można pobrać poniżej.

Czytaj więcej...

Kontakt

Osoba do kontaktu:  

Patrycja Płonka
Kierownik projektu
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

ul Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax 12 429 17 93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.