Wydawnictwa

Przygotowaliśmy, wydaliśmy i bezpłatnie rozprowadziliśmy:

 • 10 000 płyt CD zawierających 170 opisów najlepszych przykładów wykorzystania energii odnawialnej w 19 krajach Unii Europejskiej
 • 10 000 płyt CD zawierających materiały edukacyjne na temat partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią
 • 10 000 płyt CD „Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki”
 • 3 000 płyt CD „Poprawa efektywności energetycznej dzięki funduszom strukturalnym”
 • 5 000 płyt CD „Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie”
 • 5000 płyt CD „Zarządzanie energią w gminach - MODEL”
 • 500 egzemplarzy poradnika „Zarządzanie energią w gminach – MODEL”
 • 1000 płyt CD „Jak chronić środowisko? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”
 • 5 000 egzemplarzy poradnika „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych”
 • 1 000 egzemplarzy poradnika „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”
 • 300 egzemplarzy mapy „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”
 • 5000 egzemplarzy „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”
 • 1500 egzemplarzy poradnika i 1500 płyt CD „Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy”
 • 3000 płyt DVD „Porozumienie Burmistrzów polscy liderzy ochrony klimatu”
 • 5000 płyt CD „Apetyt na klimat ekologiczne menu polskich gmin”
 • 1000 egzemplarzy poradnika „Oszczędzanie energii w szkołach. Poradnik dla nauczycieli”
 • 500 egzemplarzy poradnika "PROJEKT 50/50 KROK PO KROKU efektywność energetyczna i&nbps;oszczędzanie energii w szkole"
 • 1000 płyt DVD „Jak chronić środowisko? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”
 • 500 egzemplarzy poradnika "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?"
 • 1000 egzemplarzy poradnika „Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian”