Wydarzenia

Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej – seminarium w Serocku

Ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, ale także banków, uczelni i firm zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej zgromadziło się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Serocku na seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”.

Zebranych przywitali Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka oraz Anna Jaskuła, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités".

Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Ożywioną dyskusję panelową na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce poprowadził Leszek Drogosz, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”i  dyrektor Biura Infrastruktury, UM st. Warszawy.

Czytaj więcej...

Webinarium nt. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania OZE w polskich i norweskich gminach

5ikonki

Współcześnie miasta i gminy stoją przed wieloma wyzwaniami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, a wymiana doświadczeń i dobrych praktyk może im pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów, w tym problemu zanieczyszczenia powietrza, uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii i nadmiernej produkcji odpadów. Taka właśnie wymiana była celem webinarium, które zostało zorganizowane w dniu 18 października 2017 r. w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym – wybór zdrowego rozsądku?

Ponad 100 osób - przedstawicieli 40 miast i gmin zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnej gospodarki odpadami, reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz miejscowych przedsiębiorców - zgromadziła konferencja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) szansą na zrównoważony rozwój gmin”, zorganizowana pod patronatem Marszałka woj. Mazowieckiego w Płońsku w dniu 4 października br. w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”.

Płońska konferencja, której moderatorem był Jerzy Żelichowski, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy ze spółkami komunalnymi, stała się platformą wymiany zdobytych doświadczeń i poglądów przedstawicieli samorządów mazowieckich i przedstawicieli partnerów norweskich (norweskiej Gminy Nes, jej spółki komunalnej Esval Miljopark oraz gminy Frogn) w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Czytaj więcej...

Rola zrównoważonej mobilności w ochronie klimatu na poziomie lokalnym – warsztaty konsultacyjne w Essen

Ponad 30 przedstawicieli samorządów polskich i niemieckich, a także stowarzyszeń i instytucji zajmujących się zrównoważona mobilnością i transportem uczestniczyło w dniach 19-21 września br. w warsztatach konsultacyjnych w Essen (Niemcy), zorganizowanych w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”.

Warsztaty odbyły się podczas trwania corocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22.09.2017), wpisując się tym samym w rozmaite działania podejmowane w tym czasie w całej Europie. Essen, położone w sercu Zagłębia Ruhry, w 2017 r. zostało wybrane Europejską Zieloną Stolicą. Miasto od lat konsekwentnie wdraża rozwiązania służące łagodzeniu zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem intermodalności, czyli tworzenia lepszych połączeń między różnymi środkami transportu. Jednym z działań w tym zakresie jest rozwijanie sieci ścieżek rowerowych, realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Zagłębia Ruhry, we współpracy z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie pierwszej w Niemczech „autostrady rowerowej”. Trasa RS1, przebiegająca przez okolice Zagłębia Ruhry, ma liczyć docelowo 100 kilometrów.

Czytaj więcej...

Konferencja „Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”

W poniedziałek 18 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyła się konferencja informacyjno-inauguracyjna „Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”. Klaster Energii „Kraina Jeziorki” to lokalna inicjatywa zawiązana na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ma ona zabezpieczyć potrzeby energetyczne tego regionu, wspierać społeczność lokalną, samorząd, przedsiębiorców i mieszkańców w dążeniach do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

Czytaj więcej...

Dzień energii i recyclingu w Piasecznie

25 czerwca 2017 r. na rynku Miejskim w Piasecznie odbył się „Dzień energii i recyklingu”, podczas którego zachęcano lokalną społeczność do podejmowania działań i realizacji inwestycji służących ochronie środowiska, a w szczególności do oszczędzania energii, odpowiedzialności konsumenckiej oraz racjonalnego zagospodarowywania odpadów.

Naukowe show Eko Profesorka

„Dzień energii i recyklingu” stanowił również imprezę podsumowującą prowadzone przez gminę działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Wobec powyższego po uroczystym otwarciu pikniku laureaci konkursów ekologicznych pn.: „Niska emisja”, „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”, „Rośliny zielne lasów, łąk i pól”, „Intruzi w chaszczach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” oraz uczestnicy akcji „Żaba” otrzymali nagrody stanowiące podziękowanie za pracę włożoną w wykonanie zadań konkursowych oraz mające wzmocnić zainteresowanie dzieci i młodzieży ww. tematyką. Ponadto na scenie odbyły się liczne quizy i gry rodzinne, w których dzieci i młodzież wygrywali zabawki edukacyjne, a dorośli kompostowniki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się widowiskowe (i wybuchowe!) pokazy tworzące naukowe show prowadzone przez dynamicznego i wesołego Eko Profesorka. Uczestników pikniku pozytywną energią niezwykle skutecznie zarażał Michał Kisielewski z projektem Kolorofonia.

Czytaj więcej...

Kolorowo i naukowo w Parku Słowackiego!

VII Beskidzki Festiwal Dobrej Energii już za nami. W pamięci pozostało echo radosnych okrzyków dzieci i uśmiechy osób biorących udział w wielu atrakcjach tegorocznej imprezy.

Słoneczko rozświetliło niebo, kiedy rankiem 9 czerwca w Parku Słowackiego, w górę poszybowało 700 kolorowych baloników wypuszczonych przez rozradowane przedszkolaki. Gościliśmy aż 28 grup przedszkolnych,  tych, które zaangażowały się w tegoroczną edycję konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”. Poznaliśmy zwycięzców tego konkursu, ale nagrodzone zostały też najlepiej przebrane przedszkola. W nagrodę pobawią się wkrótce klockami LEGO, cegiełkami TEIFOC lub odwiedzą Muzeum Historyczne na Zamku Sułkowskich. Z pewnością zatęsknią do kolejnego festiwalu pamiętając o ciekawych przygodach z bohaterami bajek Studia Filmów Rysunkowych, oglądając zdjęcia pamiątkowe z Reksiem czy otrzymany komiks „Bielski i Biała ratują miasto”.

A jak  na festiwalu bawili się uczniowie i młodzież szkolna?

Czytaj więcej...

II Bydgoskie Dni Energii

Tegoroczne Bydgoskie Dni Energii, organizowane przez Miasto Bydgoszcz, odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 r. na Starym Rynku,  pod hasłem „Przesiądź się na czystą energię”. Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy przygotował wiele atrakcji dla mieszkańców Bydgoszczy w tym: prezentacje pojazdów elektrycznych (Tesla, Nissan, BMW, Toyota, Mitsubishi), autobus edukacyjno-demonstracyny Krajowej Agencji Poszanowania Energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych (ładowarki) oraz stanowiska firm związanych z odnawialnymi źródłami energii.  Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych w formie pokazów Profesora Ciekawskiego, które spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. Bydgoskie Dni Energii cieszyły się popularnością zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej oraz studentów uczelni wyższych. Jednakże imprezę odwiedziło też wielu dorosłych mieszkańców Bydgoszczy, których szczególnie interesowały kwestie związane z  odnawialnymi źródłami energii, jak i pojazdami elektrycznymi. Największe zainteresowanie wzbudziły samochody elektryczne, a w szczególności pojazdy marki Tesla, które przyjechały na imprezę z Warszawy. Podczas imprezy zademonstrowano również ładowanie pojazdów elektrycznych. Dzięki wyjątkowo licznej grupie wystawców tegorocznych Bydgoskich Dni Energii oraz dużemu zainteresowaniu mieszkańców, jak i lokalnych mediów II Bydgoskie Dni Energii można uznać za sukces.

Czytaj więcej...

Efektywności energetyczna w Polsce - webinarium

logo Energy Watch logo TOGETHER2 

Gorąco zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym efektywności energetycznej w Polsce, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 11.00 organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z europejską siecią miast Energy Cities.

W programie:

  • podsumowanie opinii polskich  krajowych i lokalnych ekspertów na temat polskiego Krajowego planu działania dotyczącego efektywności energetycznej i jego realizacji opracowane w ramach projektu nadzoru efektywności energetycznej - Energy Efficiency Watch, którego celem jest ukazanie postępu we wdrażaniu polityki efektywności energetycznej w Unii Europejskiej od 2006 r. 
  • przedstawienie rozpowszechnianej w ramach projektu TOGETHER koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań;
  • omówienie realizacji głębokiej modernizacji 13 budynków użyteczności publicznej, wraz z instalacją w nich paneli fotowoltaicznych oraz systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej i cieplnej w gminie Niepołomice.

Czytaj więcej...

Warsztaty nt. zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Jihlavie (CZ)

22 maja 2017 r. w Jihlavie (Republika Czeska) odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone umowom o efekt energetyczny oraz zarządzaniu energią w budynkach użyteczności publicznej, w których wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Organizatorem warsztatów była Agencja Energetyczna Kraju Vysočina (EAV), która jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. „TOGETHER - Razem w drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii". Projekt jest współfinansowany z programu Interreg Central Europe 2014-2020. 

Czytaj więcej...