Webinarium nt. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania OZE w polskich i norweskich gminach

5ikonki

Współcześnie miasta i gminy stoją przed wieloma wyzwaniami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, a wymiana doświadczeń i dobrych praktyk może im pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów, w tym problemu zanieczyszczenia powietrza, uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii i nadmiernej produkcji odpadów. Taka właśnie wymiana była celem webinarium, które zostało zorganizowane w dniu 18 października 2017 r. w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

6ikonki

Podczas webinarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w której wszystkie powstające odpady zostają zagospodarowane lub bezpiecznie wprowadzone do biosfery, a także z szeregiem norweskich i polskich dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i recyklingu odpadów oraz wykorzystania OZE, w tym biogazu wytwarzanego z osadów pościekowych.

Jako pierwszy wystąpił p. Jerzy Żelichowski z Urzędu Miejskiego w Płońsku, który przedstawił cel i założenia projektu "Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu..", a następnie pan Krzysztof Choromański, ekspert MSSI i ZMP, zaprezentował norweskie dobre praktyki w zakresie stosowania GOZ. Opowiedział m.in. o punkcie zbiórki rzeczy używanych prowadzonym przez spółkę Esval Miljopark. Zebrane przedmioty są następnie odnawiane i sprzedawane w sklepie BrukaNes, który zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Temat wykorzystania OZE w norweskich gminach przedstawił pan Michał Kędziora z Urzędu Miasta Milanówka. Opowiedział o systemie energetycznym Norwegii, który w znacznym stopniu bazuje na lokalnych, odnawialnych źródłach energii, o wykorzystaniu pomp ciepła oraz o rozwiązaniach informacyjno-komunikacyjnych wspierających optymalizację produkcji i wykorzystania energii (przykład Hvaler - pierwszej w Norwegii gminy z inteligentną siecią elektroenergetyczną).

Podczas webinarium przedstawione zostały nie tylko norweskie, ale i polskie dobre praktyki. Miasto Płońsk od wielu już lat prowadzi proekologiczne działania i jest liderem we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w lokalnych warunkach. Wzorując się na doświadczeniach norweskich miasto wprowadziło zbiórkę odpadów elektronicznych (IT) z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego pojemnika oraz uruchomiło punkt wymiany rzeczy używanych. Płońsk wykorzystuje też odnawialne źródła energii, zagospodarowując na cele energetyczne biogaz wytwarzany z osadów ściekowych oraz zarządzając elektrociepłownią opalaną biomasą. 

Więcej informacji na temat ww. doświadczeń można znaleźć w załączonych prezentacjach.

Program webinarium

Prezentacje:

  1. Prezentacja celów projektu i partnerów, Jerzy Żelichowski, Pełnomocnik Burmistrza Płońska ds. Spółek Komunalnych
  2. Norweskie i polskie doświadczenia w zakresie wdrażania GOZ, Krzysztof Choromański, ekspert MSSI i ZMP ds. GOZ
  3. Doświadczenia norweskie w zakresie stosowania OZE, Michał Kędziora, przedstawiciel Miasta Milanówka
  4. Praktyczne doświadczenia Płońska w zakresie stosowania OZE i wdrażania GOZ, Jerzy Żelichowski, Pełnomocnik Burmistrza Płońska ds. Spółek Komunalnych

 

stopka