Konferencja „Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”

W poniedziałek 18 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyła się konferencja informacyjno-inauguracyjna „Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”. Klaster Energii „Kraina Jeziorki” to lokalna inicjatywa zawiązana na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ma ona zabezpieczyć potrzeby energetyczne tego regionu, wspierać społeczność lokalną, samorząd, przedsiębiorców i mieszkańców w dążeniach do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

Działalność Klastra będzie polegała na stworzeniu platformy współpracy organizacyjnej i technicznej, wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projektów, przedsięwzięć oraz rozwijanie nowych produktów i usług jako działań zmierzających do poprawy efektywności oraz tworzenia konkurencyjnego lokalnego rynku energii i paliw.

W czasie konferencji podpisano List Intencyjny, którego celem jest jak najszybsze utworzenie Klastra Energii „Kraina Jeziorki”. Jego sygnatariuszami są: Wojciech Ołdakowski – Starosta Piaseczyński, Arkadiusz Strzyżewski – Wicestarosta, Anna Bednarska – Pełnomocnik Burmistrza Gminy Piaseczno, Dariusz Zych – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, Bartłomiej Steczowicz – Teraz Energia Sp. z o.o. oraz Małgorzata Mróz – IEN Energy Sp. z o.o.

– Cieszymy się, że na terenie naszego powiatu powstaje inicjatywa służąca bezpieczeństwu energetycznemu mieszkańców. Wierzymy, że istnieje możliwość zaangażowania w tę inicjatywę zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów oraz mieszkańców. Cel jest słuszny, bowiem chodzi tu o poprawę jakości powietrza, redukcję smogu oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego powiatu – powiedział podczas konferencji wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

Dzięki wspólnym działaniom zakłada się radykalną poprawę stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji, zrównoważenia zapotrzebowania na energię, wykorzystania potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii, wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektromobilności i edukacji ekoenergetycznej. Inicjatywa pozwoli decydować o kierunkach rozwoju energetyki, inwestycjach oraz kosztach energii na obszarze działania Klastra.

Podczas konferencji pani Agnieszka Przesmycka z Ministerstwa Energii przedstawiła zasady powoływania Klastrów Energii oraz możliwości korzystania z różnych form wsparcia oferowanych przez Ministerstwo. Ideę, zasady oraz korzyści z powołania Klastra Energii na terenie naszego powiatu przybliżyli uczestnikom konferencji Hanna Magdziarz, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Energią w Gminie Piaseczno oraz Piotr Budzisz z firmy AT System. W prezentacji zostały także omówione zasady przystąpienia do Klastra Energii  „Kraina Jeziorki” oraz główne cele i kierunki działania.

Ostatnim punktem konferencji był panel ekspertów z udziałem przedstawicieli Gminy, Ministerstwa Energii oraz specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej energii, którzy odpowiadali na pytania uczestników spotkania.

image003

Zachęcamy do śledzenia fanpage’a Klastra Energii na Facebooku:

https://www.facebook.com/Klaster-Energii-Kraina-Jeziorki-1461391227279654/