Dzień energii i recyclingu w Piasecznie

25 czerwca 2017 r. na rynku Miejskim w Piasecznie odbył się „Dzień energii i recyklingu”, podczas którego zachęcano lokalną społeczność do podejmowania działań i realizacji inwestycji służących ochronie środowiska, a w szczególności do oszczędzania energii, odpowiedzialności konsumenckiej oraz racjonalnego zagospodarowywania odpadów.

Naukowe show Eko Profesorka

„Dzień energii i recyklingu” stanowił również imprezę podsumowującą prowadzone przez gminę działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Wobec powyższego po uroczystym otwarciu pikniku laureaci konkursów ekologicznych pn.: „Niska emisja”, „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”, „Rośliny zielne lasów, łąk i pól”, „Intruzi w chaszczach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” oraz uczestnicy akcji „Żaba” otrzymali nagrody stanowiące podziękowanie za pracę włożoną w wykonanie zadań konkursowych oraz mające wzmocnić zainteresowanie dzieci i młodzieży ww. tematyką. Ponadto na scenie odbyły się liczne quizy i gry rodzinne, w których dzieci i młodzież wygrywali zabawki edukacyjne, a dorośli kompostowniki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się widowiskowe (i wybuchowe!) pokazy tworzące naukowe show prowadzone przez dynamicznego i wesołego Eko Profesorka. Uczestników pikniku pozytywną energią niezwykle skutecznie zarażał Michał Kisielewski z projektem Kolorofonia.

Edukacja przez zabawę

W tym roku miasteczko edukacyjne podzielone zostało na dwa bloki tematyczne: „Interaktywną strefę energii” oraz „Świat recyklingu”. W pierwszej z nich uczestnicy zobaczyli m.in. jak uzyskuję się prąd wykorzystując do tego celu odnawialne źródła energii, takie jak wiatr czy słońce. Zarówno młodzi jak i trochę starsi naukowcy przekonali się, że jedne rodzaje energii mogą zmienić się w inne oraz że można oszukać ludzki wzrok i umysł za pomocą złudzeń optycznych. Zastosowanie energii w telekomunikacji, kominy powietrzne, energia chemiczna, strefa wysokich napięć czy strefa plazmy to inne cieszące się dużym zainteresowaniem stanowiska edukacyjne. Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja, w której rodzice mieli za zadanie za pomocą siły własnych mięśni wyprodukować prąd potrzebny do zasilenia elektrycznego dziecięcego samochodu, za kierownicą którego siedziała ich pociecha. Jak się okazało, aby wytworzyć niezbędną do tego celu ilość energii trzeba się porządnie zmęczyć! Dorośli uczestnicy imprezy nie potrzebowali trudzić swoich dzieci, aby poprowadzić prawdziwy samochód elektryczny. Auto z naładowaną baterią było do dyspozycji mieszkańców przez cały czas trwania imprezy, z czego chętnie korzystali. 

W „Świecie recyklingu” królowały małe elegantki, które z odpadów takich jak np. paciorki pochodzące z zepsutej biżuterii czy guziki i kokardki oderwane od zużytych materiałów tworzyły zupełnie nowe korale, bransolety, kolczyki i broszki. Koronki, paski i stara odzież mogą stanowić inspirację także dla dyktatorów mody, o czym wszyscy chętni przekonali się projektując własne torby. Wykorzystując nienoszone już sukienki, bluzki, koszule czy jeansy animatorzy na bieżąco urealniali pomysły młodych projektantów szyjąc torby zgodne z ich oczekiwaniami. Zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty, podczas których informowano o zasadach odpowiedzialnego konsumpcjonizmu oraz cyklu życia produktów. Okazuje się, że umiejętność czytania oznaczeń na nich się znajdujących może pomóc w wyborze najbardziej przyjaznego środowisku towaru. Jeżeli nie wiesz, do którego pojemnika powinieneś wyrzucić opakowanie po produkcie, po prostu spójrz na etykietę! Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiewała również wielkogabarytowa wystawa informująca o zasadach postępowania z odpadami oraz o procesie recyklingu papieru, szkła i tworzyw sztucznych.

Coś dla nieco starszych

Wśród najstarszej młodzieży największe zainteresowanie wzbudziły stanowiska prezentujące możliwość studiowania kierunków związanych z ochroną środowiska na najlepszych polskich uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Warszawskiej. Dorośli uczestnicy pikniku byli natomiast szczególnie zaciekawieni sposobem działania zainstalowanych na terenie Piaseczna czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Eksperci z firmy ZdroChem odpowiadali na wszystkie pytania, udzielając informacji zarówno o jakości powietrza na obszarze objętym badaniami, ale również o skutkach dla zdrowia, jakie niesie za sobą niska emisja. W celu utrwalenia przekazywanej wiedzy wręczali także ulotki informacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: „Pyły zawieszone”, „Metale i WWA w pyle PM10”, „Stan jakości powietrza w 2016 r.”, „Ozon w pigułce” (część I i II) oraz organizacji pozarządowych: HEAL Polska i Warszawskiego Alarmu Smogowego. Na zakończenie pogawędki wszyscy chętnie brali udział w konkursie wiedzy o niskiej emisji. Do wygrania były okolicznościowe długopisy, breloczki i frisbee. Nikt nie odszedł bez nagrody! 

Konkursy, w których uczestnicy otrzymywali: kubki, ekologiczne torby, kredki, zestawy do rysowania i książeczki z naklejkami organizowane były również na stanowisku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Nagrody trafiały do osób, które wykazały się wiadomościami z zakresu zasad segregacji odpadów lub ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W przypadku błędnych odpowiedzi uczestnicy otrzymywali broszury informacyjne z prośbą o uzupełnienie wiedzy oraz drobny upominek „na zachętę”. Na stoisku mieszkańcy gminy uzyskiwali także praktyczne informacje dotyczące możliwości złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno wniosku o udzielenie dotacji na wymianę pieca węglowego oraz na zakup i instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. 

Źródło: UMiG Piaseczno

Galeria zdjęć