Lokalna Energia 2016

28 listopada 2016 r. w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XI Forum Nowej Gospodarki „Lokalna Energia 2016”. 

Forum Nowej Gospodarki jest platformą współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i administracji, które wspierają rozwój tzw. „nowej gospodarki” w Polsce. Forum to stała debata o tematyce gospodarczej, o zasięgu ponadregionalnym.

Konferencja została poświęcona dyskusji na temat ekologicznych aspektów gospodarki energetycznej w naszym kraju - efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych. Przedstawiciel Bielska-Białej, Zbigniew Michniowski, Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wystąpił w charakterze  panelisty w sesji pt. „Efektywność energetyczna i kogeneracja”, w której dyskutowano na temat strategii niskoemisyjnych, finansowaniu efektywności energetycznej, ograniczaniu niskiej emisji w nowym modelu ciepłownictwa, kogeneracji, modernizacji energetycznej obiektów i inteligentnym oświetleniu miejskim. Sesji przewodniczył prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH. 

Uczestnikami konferencji byli min. Krzysztof Tchórzewski Minister Energii, Agnieszka Sosnowska Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska, Gerard Lipiński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. 

Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Związku Miast Polskich.