Seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach”

logo wfosPonad 60 osób reprezentujących szkoły oraz samorządy lokalne zgromadziło się podczas seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach” w dniu 18 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta Gdynia dla uczestników projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl).

Projekt „Każdy WAT na wagę złota…” jest realizowany przez 35 szkół z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Sopot, Słupsk, Kobylnica, Sztum, Krokowa, Ustka, Malbork, Rumia), a koordynowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w pomorskich szkołach poprzez aktywne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynków w proces zarządzania energią i nauczenie ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Wdrażanie metodologii 50/50 obejmuje 9 kroków – pierwszym z nich jest powołanie szkolnego zespołu ds. energii, który ma za zadanie zbadanie wykorzystania energii w szkole oraz zaproponowanie i wdrożenie energooszczędnych rozwiązań. Osiągnięte oszczędności finansowe na podstawie zawartej umowy są dzielone równo między szkołę a organ prowadzący finansujący jej rachunki za energię, stąd nazwa metodologii. Projekt pn. „Każdy WAT na wagę złota…” bazuje na doświadczeniach międzynarodowych projektów o akronimie EURONET 50/50 (euronet50-50.eu) i EURONET 50/50 MAX (www.euronet50-50max.eu), w ramach których wdrażanie innowacyjnej metodologii 50/50 rozpoczęło ponad 500 szkół i 48 budynków publicznych z terenu całej Europy.

Celem seminarium było podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i adaptacją do ich skutków, zapoznanie ich z założeniami projektu oraz przekazanie przydatnych wskazówek dotyczących wdrażania metodologii 50/50 w szkołach.

Spotkanie było również doskonałą okazją do poznania działań na rzecz ochrony klimatu realizowanych w innych polskich miastach, w tym m.in. projektów gminy miejskiej Kościerzyna - jednego z pomorskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. Podczas seminarium Pani Ewelina Labuda reprezentująca Urząd Miasta w Kościerzynie przedstawiła aktualne działania gminy, jak również opowiedziała o doświadczeniach z realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w 5 kościerskich szkołach, które jako pierwsze na terenie województwa pomorskiego w 2013 r. przystąpiły do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki publiczne oszczędzające energię. 

Podczas seminarium przedstawiciele wszystkich szkół zaangażowanych w realizację projektu odebrali zestawy narzędzi edukacyjnych ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach. Zgodnie z przeznaczeniem sprzęt pomiarowy zostanie wykorzystany przez utworzone w szkołach zespoły ds. energii podczas długoterminowych pomiarów temperatury, zużycia energii elektrycznej i natężenia oświetlenia w szkołach.

Program seminarium

Prezentacje do pobrania

 1. Koncepcja 50/50 i europejska sieć szkół i innych budynków oszczędzających energię, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 2. Zjawisko zmian klimatu - przyczyny i ich konsekwencje, wpływ na klimat Polski. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 3. Przykłady działań polskich miast na rzecz ochrony klimatu, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 4. Działania Miasta Kościerzyna na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ewelina Labuda, Urząd Miasta Kościerzyna
 5. Metodologia 50/50 - rola szkoły i zadania nauczycieli zaangażowanych w projekt, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 6. Rozpoczęcie projektu - umowa między szkołą a gminą, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 7. Prezentacja "E-packu" - zestawu poradników i narzędzi ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkole, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 8. Prezentacja strony internetowej projektu EURONET 50/50 MAX i zamieszczonych tam zasobów oraz Platformy Współpracy 50/50, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 9. Prezentacja programu on-line do monitorowania i liczenia oszczędności energii, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 10. Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkłach, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 11. Przegląd najciekawszych inicjatyw realizowanych podczas wdrażania metodologii 50/50, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 12. Film przedstawiający wdrażanie metodologii 50/50 w niemieckich szkołach

Galeria