Lokalne Forum Energetyczne w Żyrakowie, 11.10.2016

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, wspólnie z goszczącymi u nas rumuńskimi partnerami projektu 50000&1 SEAPs (AMET i Denkstatt), mieli możliwość w uczestniczeniu w Lokalnym Forum Energetycznym w Żyrakowie w dn. 11.10.2016. Nasza delegacja spotkała się z kilkunastoma przedstawicielami gminy Żyraków: władzami gminy, pracownikami Urzędu, radnymi, sołtysami i dyrektorkami tutejszych szkół.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom aktualnie realizowanych działań z zakresu efektywności energetycznej przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Nasze prezentacje ograniczyły się do wprowadzenia uczestników w zakres spotkania: opowiedzieliśmy o projekcie 50000&1 SEAPs oraz o potrzebie angażowania lokalnych interesariuszy, m. in. poprzez organizację lokalnych forów i dni energii. Następnie pani Marzena Wilk przedstawiła aktualnie realizowane działania pro-ekologiczne na terenie Żyrakowa, a wójt Marek Rączka uzupełnił te informacje o działania realizowane w latach poprzednich. Pozwoliło to na rozwój interesującej dyskusji nt. możliwości i potrzeb gminy w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy podkreślali, że bardzo ważne jest zrozumienie problemu, edukacja mieszkańców (zaczynając od najmłodszych) oraz podali własne doświadczenia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zauważono także, iż mieszkańcy, widząc pozytywne rezultaty realizowanego w gminie tzw. projektu solarnego, mają nadzieję na kontynuacje działań związanych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto przedstawiciele gminy podzielili się ciekawą informacją odnośnie planowanych działań: trwają rozmowy odnośnie opracowania koncepcji wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy wraz z prognozą produkcji energii elektrycznej oraz możliwością założenia na terenie gminy spółdzielni energetycznej.

Korzystając z tej okazji odwiedziliśmy także Pilzno, gdzie mieliśmy możliwość podziwiać wzorcowo wykonaną odbudowę Przedszkola Publicznego, zmodernizowaną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły, odrestaurowany budynek Muzeum Regionalnego oraz wybudowane w latach 2005-2010 nowoczesne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny. Niestety ograniczony czas nie pozwolił nam na dalsze zwiedzanie, więc Pilzno opuszczaliśmy z pozytywnym niedosytem.

Dziękujemy przedstawicielom Żyrakowie i Pilzna za zorganizowanie bardzo ciekawych wydarzeń. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Marzeny Wilk oraz pani Bernardy Pieczonki za dopilnowanie wizyt w najdrobniejszych szczegółach. Życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Zespół projektu 50000&1 SEAPs.

Prezentacje:

  1. Projekt 50000&1 SEAPs - integracja SEAPu z systemem zarządzania energią.
  2. Lokalne fora energetyczne - cel i zakres spotkań.
  3. Działania gminy Żyraków na rzecz zrównoważonej energii.
  4. Raport z działań realizowanych z zakresu efektywności energetycznej dla Gminy Pilzno.

Galeria zdjęć

Projekt „Wspieranie samorządów lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO 50001” jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.

 Logo 500001 SEAPs OK  co-funded-iee-vert pl