Walory ekologicznie i wykorzystanie zielonych dachów w miastach – konferencja w Krakowie

Ponad 60 osób zgromadziła konferencja pt. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, którą pod patronatem naszego Stowarzyszenia 14 września br. w Krakowie zorganizowało Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Konferencja adresowana była w głównej mierze do przedstawicieli samorządów lokalnych, urbanistów i urzędników miejskich oraz architektów, projektantów i reprezentantów firm wykonawczych.

Jej celem była promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu.

Program obejmował tematykę zielonych dachów - ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu.

Konferencję otworzyli Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia DAFA i Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczęła swój referat cytatem: „Miasto jest stworzonym sztucznym organizmem, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje równowagi pomiędzy tworzącymi je elementami przyrodniczymi, a elementami antropogenicznymi”. W swoim wykładzie „Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach” przekonywała, że w obliczu intensyfikacji zabudowy miast, instalacja zielonych dachów jest skuteczną metodą na przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom urbanizacji oraz poprawę warunków termiczno-klimatycznych, jakości powietrza i bilansu wodnego.

Piotr Wolański w prezentacji: „Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego” przybliżył słuchaczom warstwową budowę systemu zielonego dachu oraz przykłady dobrych praktyk. Wskazał na znaczenie opracowanych w Stowarzyszeniu DAFA „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. W uzasadnieniu tezy, że stosowanie dachów zielonych o dużych powierzchniach niweluje negatywne skutki zjawiska miejskiej wyspy ciepła, przywołał wyniki raportu projektu badawczego dotyczącego miasta Kraków.

Izabela Małachowska-Coqui, która od 10 lat w pracy projektowej jako architekt krajobrazu ma do czynienia z dachami zielonymi w prawie każdym opracowywanym w biurze projekcie, zaprosiła słuchaczy na inspirujący spacer prezentując „Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof" oraz „Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii w Krakowie”. Omówiła również założenia programu „Strategii zielonych dachów miasta Hamburg”. Stymulacja budowy dachów zielonych jest dla miasta ratunkiem przed częstymi powodziami. W ramach programu od 2014 r. powstały 44 hektary powierzchni zielonych dachów, a do roku 2020 ma ich powstać łącznie 100 ha.

Konferencja była okazją do zaprezentowania opracowanych w Stowarzyszeniu DAFA „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. Witold Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było w Polsce opracowania, obejmującego w kompleksowy sposób zasady projektowania i poprawnego wykonywania dachów zielonych oraz określającego wymagania dla materiałów stosowanych w tej technologii. Prezes zaprezentował najczęściej popełniane przy projektowaniu i wykonywaniu dachów zielonych błędy oraz ich negatywne skutki. Podkreślił, że stosowanie się do zaleceń Wytycznych DAFA pozwoli na ich uniknięcie a także zapewnienie trwałego i funkcjonalnego pokrycia dachowego.

Cennym punktem programu było wystąpienie Marii Stankiewicz „Przykładowe realizacje zielonych dachów i żyjących ścian w polskich gminach. Przegląd źródeł finansowania” ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej i ochrony klimatu, prowadząc szeroką działalność edukacyjną w polskich miastach i gminach m.in. w zakresie przekazywania know-how i najlepszych praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów oraz żyjących ścian. Prelegentka przedstawiła kilka interesujących przykładów realizacji, a także wskazała szereg dotacji dostępnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną, po które mogą sięgać samorządy planujące instalację zielonych dachów, ścian czy ekranów dźwiękochłonnych.

Na zakończenie Joanna Kiersnowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w swoim wystąpieniu zaprezentowała „Działania Województwa Małopolskiego na rzecz poprawy jakości powietrza”.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

  1. Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach, dr hab. inż. Ewa Burszta - Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  2. Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego na bazie modelu, Piotr Wolański, APK Dachy Zielone, architekt krajobrazu
  3. Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg, Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii w Krakowie, Izabela Małachowska – Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu
  4. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA dla dachów zielonych, Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia DAFA
  5. Przykładowe realizacje zielonych dachów i żyjących ścian w polskich gminach. Przegląd źródeł finansowania, Maria Stankiewicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)

Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z wydarzenia oraz pobrania materiałów konferencyjnych  tutaj.

Więcej interesujących informacji związanych z tematem konferencji: