Słoneczny Dzień Energii

Upały nie odstraszyły mieszkańców Piaseczna od uczestnictwa w organizowanym w dniu 26 czerwca br. już po raz piąty Dniu Energii, dzięki któremu pierwsza niedziela wakacji obfitowała w wiele ciekawych atrakcji.

Tradycją stało się, że podczas Dnia energii mieszkańcy gminy mogą uzyskać wiele interesujących informacji dotyczących zmian klimatycznych, zasad racjonalnego gospodarowania energią oraz korzystania z odnawialnych jej źródeł, w tym nt. budowy, dostępności, źródeł dofinansowania oraz kosztów montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Od dwóch lat piknik stanowi również okazję do przejażdżki pojazdami z napędem elektrycznym i to zarówno na fotelu pasażera, jak i kierowcy. Sposobność do pokierowania tymi cudami techniki oraz zapoznania się z  zastosowanymi technologiami skłania do rozważenia możliwości zainwestowania w te ekologiczne środki transportu. O zaletach nowoczesnych technologii oraz możliwościach ich wykorzystania w ochronie przyrody opowiadali przedstawiciele Politechniki Łódzkiej jednocześnie zachęcając do podjęcia studiów na kierunkach priorytetowych dla gospodarki i środowiska, czyli inżynierii procesowej, inżynierii biochemicznej i inżynierii środowiska.

Podczas Dnia energii młodzież, dzieci i dorośli mieli okazję uczestniczyć w plenerowych doświadczeniach wykorzystujących zarówno klasyczne metody eksperymentowania, jak i nowoczesne urządzenia multimedialne. W miasteczku edukacyjnym uczestnicy pikniku przekonali się m.in. jak wielką siłą jest wiatr, czym jest elektryczność, w jaki sposób prostymi metodami ograniczyć zużycie energii w gospodarstwie domowym oraz jak dużo wysiłku kosztuje wyprodukowanie prądu siłą własnych mięśni. Na najmłodszych mieszkańców Piaseczna czekały liczne zabawy i gry, w których chętnie uczestniczyli, a uczestnicy konkursów z duma odbierali nagrody.

Obchody Dnia energii stanowiły również okazję do wręczenia przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno – Daniela Putkiewicza oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – Jolantę Łączyńską nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Niska emisja”. W podziękowaniu za zaangażowanie oraz aktywny udział przygotowane zostały również upominki dla wszystkich grup przedszkolnych biorących udział w konkursie.

Także laureaci konkursu „Ssaki Polski” zorganizowanego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Chojnów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno otrzymali nagrody - sprzęt turystyczny i sportowy.

W trakcie tegorocznej edycji Dnia energii Piaseczno odwiedzili znani polarnicy: Krzysztof Michalski oraz Aleksandra Hołda-Michalska, którzy w bardzo interesujący sposób opowiadali o życiu w Arktyce. Jak się okazuje, właśnie za kołem podbiegunowym, gdzie panują ekstremalne warunki pogodowe, oszczędność energii jest niezwykle istotna dla przetrwania zarówno ludzi, jak i zwierząt. Arktyczny klimat wymusza zastosowanie nietypowych materiałów i rozwiązań technicznych, a także zmiany codziennych przyzwyczajeń. Życie w Arktyce wymaga poświeceń, lecz możliwość badania tego skrawka Ziemi daje ogromną satysfakcję. Niestety w związku z naszym krótkowzrocznym sposobem gospodarowania złożami naturalnymi ten wspaniały świat może niedługo przestać istnieć. Pozostaje mieć nadzieję, że uczestnicy Dnia energii dzięki zdobytej wiedzy w sposób świadomy i odpowiedzialny podejdą do problemu zachodzących zmian klimatycznych, a ich dobre praktyki i zachowania staną się wzorem dla wszystkich mieszkańców gminy.

Więcej informacji:

http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=16921

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=91&id=10685

http://piaseczno.eu/000plan/index.php?mnu=91&id=10395

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=91&id=10687

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=91&id=10688