Zawiadomienie o wniesionym proteście 2

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Działając na podstawie Art. 181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuję protest wniesiony w dniu 17.12.2009r. przez: Wiesław Jędrzejczyk, Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”, 30-898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14.

Jednocześnie wzywam Wykonawców, którzy mają w tym interes prawny, do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Tryb zgłoszenia przyst
ąpienia do protestu określa Art. 181 ust. 4 Ustawy.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia, Zamawiający przekazuje kopię treści wniesionego protestu.

Z upoważnienia Zamawiającego
Marcin Łojek

 

 Treść protestu