„Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)”

Porozumienie Burmistrzów to ambitna inicjatywa Komisji Europejskiej, angażująca władze lokalne miast/gmin (oraz reprezentowane przez nie społeczności lokalne) w działania na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu poprzez zobowiązanie sygnatariuszy do zmniejszenia emisji dwutlenku  węgla do 2020 roku o wartość przekraczającą 20%, tj. przekraczającą zobowiązanie przyjęte przez Parlament Europejski dla całej UE.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Koordynator Projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)

Partner Projektu: Stowarzyszenie „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy” (EEMU)

Czas trwania: 1 kwiecień 2010 – 31 grudzień 2010

Cel projektu: wypromowanie i wdrożenie wśród ukraińskich miast  i społeczności lokalnych ponadnarodowej  inicjatywy Komisji Europejskiej pn.: Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) jako narzędzia do budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawy warunków życia oraz ochrony środowiska naturalnego.

Działania w projekcie:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie 6-dniowego szkolenia w Krakowie.
  • Przygotowanie i prezentacja „obwoźnej wystawy”, pod tytułem „Dobra Energia”, promującej polskich i ukraińskich sygnatariuszy „Porozumienia...”.
  • Rozpoznanie praktycznych aspektów wdrażania zobowiązań wynikających z podpisania „Porozumienia..”, w 11 ukraińskich miastach biorących udział w projekcie.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowych seminariów we Lwowie i w Khersonie.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Energii we Lwowie.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji końcowej we Lwowie.
  • Opracowanie informacyjno-promocyjnej strony internetowej projektu.
  • Opracowanie i wydanie edukacyjnej płyty CD.

Strona Projektu: http://www.pnec.org.pl/ukraina_2010

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.