Park solarny ŚREM

park solarnyW końcu 2011 roku rozpoczęły się rozmowy Gminy Śrem z inwestorem zainteresowanym budową elektrowni wykorzystującej energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Rozważano różne formy i scenariusze realizacyjne przedsięwzięcia i po kilku miesiącach wybrano ostateczny wariant. Gmina udostępni inwestorowi, w formie wieloletniej dzierżawy, dla potrzeb realizacji parku solarnego nieruchomość o powierzchni ok. 6 ha. Na jej terenie inwestor zamierza zrealizować park solarny, którego moc zainstalowana wyniesie ok. 2,6 MW.

Rozpoczęły się procedury administracyjne dla uzyskania wymaganych decyzji dla tego przedsięwzięcia, które powinny zostać zakończone w ciągu najbliższych miesięcy. Park solarny ma szansę powstać już w przyszłym roku.