Śrem - Ograniczyć niską emisję

Śrem jak wiele miast boryka się od lat z problemem tzw. niskiej emisji, w szczególności w gęstej śródmiejskiej zabudowie. W takich obszarach miast głównym źródłem energii w budynkach są wciąż najczęściej piece i kotły węglowe.

Dostrzegając to zjawisko w roku 2005 burmistrz wprowadził system wsparcia ze środków publicznych przedsięwzięć obejmujących likwidację źródeł energii wykorzystujących węgiel na rzecz zastąpienia ich kotłami gazowymi bądź elektrycznymi. Dzięki temu zlikwidowano w kilkudziesięciu przypadkach stare piece i kotły węglowe i zainstalowano kotły gazowe. Dotacje te funkcjonowały do końca roku 2009, kiedy ustawodawca zlikwidował możliwość ich udzielania. Kiedy po fali krytyki tych rozwiązań, nowelizacją ustawy przywrócono ponownie możliwość wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, samorząd śremski przygotował nową regulację przywracającą wsparcie publiczne dla przedsięwzięć ograniczających niską emisję.

Rada Miejska w Śremie uchwaliła regulację, która zaczęła funkcjonować z początkiem 2012 roku i umożliwia wspieranie w formie dotacji m.in. przedsięwzięć obejmujących likwidację źródeł energii opartych na węglu na rzecz kotłów gazowych i elektrycznych lub wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dotacje udzielane są dla instalacji w domach i lokalach mieszkalnych (patrz http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=108621).

Rosnącym i największym zainteresowaniem aktualnie cieszą się instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Osoby korzystające z programu dofinansowania gminy i równocześnie NFOŚiGW (kredyt z dopłatą) uzyskują dzięki temu dofinansowanie sięgające do 60% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
kochasz dzieci_nie_pal_smieciRównolegle do tych działań gmina od kilku lat prowadzi kampanię edukacyjną „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”. Piece węglowe bowiem jeszcze dość często wykorzystywane są do spalania części odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ze szkodą dla środowiska, ale i zdrowia samych mieszkańców.