Bydgoszcz na Forum Burmistrzów w Chinach

W dniach 6-8 czerwca na zaproszenie i na koszt partnerskiego miasta Bydgoszczy - Ningbo delegacja miasta z Zastępcą Prezydenta Mirosławem Kozłowiczem i Koordynatorem Zespołu ds. Zarządzania Energią Tomaszem Bońdosem reprezentowała Bydgoszcz na Forum Burmistrzów Europy Centralnej i Wschodniej w Chinach. Władze miasta Ningbo dostrzegły zaangażowanie władz Bydgoszczy w działania z zakresu monitoringu stanu klimatu miasta, edukacji ekologicznej oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym miasta i poprosiły o wygłoszenie prezentacji.

W spotkaniu uczestniczyli: wicepremier Chin, premierzy Chorwacji i Rumunii, wicepremierzy oraz ministrowie rządów krajów Europy Wschodniej i Centralnej. Prezentacja działań Bydgoszczy w zakresie ochrony klimatu wygłoszona przed niemal 400 przedstawicielami rządów krajów Europy Wschodniej spotkała się z żywym zainteresowaniem, dużymi owacjami i zainteresowaniem mediów. Wicepremier Estonii osobiście przekazał gratulacje dla Pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy za komplementarne działania w obszarze ograniczenia niskiej emisji z terenu miasta. T. Bońdos swoim referatem w zakresie perspektywicznego myślenia o działaniach proekologicznych zainteresował magazyn FOCUS, którego dziennikarz wyraził chęć rozmowy z władzami miasta w Bydgoszczy. Zainteresowanie wzbudził bydgoski system ITS, Pronatura, program pomocy mieszkańcom w wymianie pieców (Kawka) oraz perspektywy rozwoju e-mobilności w mieście. Polska delegacja wzięła też udział w wizycie studyjnej do fabryk paneli fotowoltaicznych oraz autobusów elektrycznych. Wizyta ta uświadomiła uczestnikom, że przyszłość transportu miejskiego to nie tylko autobusy bateryjne, ale także te z blokami kondensatorowymi, pozwalającymi przejechać 5 km po 40 sekundach ładowania. 

Referat o Bydgoszczy na tak ogromnym forum był wielkim sukcesem, tym bardziej że przedstawiciele miasta byli tam jedynymi reprezentantami naszego kraju. Wielu przedstawicieli biznesu dopytywało o Park Technologiczno Przemysłowy i możliwości, jakie stwarza. Udział bydgoskiej delegacji w tak dużym forum i jego sukces pokazał, że warto podejmować tak szerokie i kompleksowe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Miasto Bydgoszcz ma czym się szczyć i może być przykładem nie tylko dla polskich, ale i europejskich miast. 

Wizyta ta pokazała też drugie oblicze obecnej  gospodarki Chin. Widać spowolnienie gospodarcze. Fabryki produkujące i panele i autobusy nie pracują na pełnych mocach. Centra logistyczne i przeładunkowe (port Ningbo) mają bardzo mały ruch. Podobnie sytuacja wygląda w dużych halach fabrycznych, wiele z nich jest pustych. Strona chińska usiłowała to ukryć – ale nie trzeba być fachowcem, aby zauważyć, iż całe osiedla mieszkaniowe przeznaczone dla robotników napływowych są praktycznie niezasiedlone, a wiele inwestycji drogowych praktycznie wstrzymanych.

Prezentacja działań Bydgoszczy podczas Forum Burmistrzów w Ningbo w Chinach w dniu 8 czerwca 2017 r.

Galeria: