Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – zapraszamy na seminarium i warsztaty w Krakowie

Zapraszamy do udziału w seminarium i towarzyszących im warsztatach pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”, które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Krakowie w Hotelu Novotel Kraków City West przy Armii Krajowej 11. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury, w tym przede wszystkim zielonych dachów i żyjących ścian.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu GRAD, finansowanego ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU), którego celem jest zainicjowanie w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów. 

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z niemiecką i polską polityką w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Ta ostatnia będzie również przedmiotem dyskusji w ramach sesji panelowej z udziałem miast pilotażowych zaangażowanych w projekt. Następnie omówione zostanie umiejscowienie zielonych dachów w lokalnych strategiach i planach oraz ogólnym systemie zarządzania terenami zielonymi w mieście, a także ich powiązanie ze śladem wodnym miasta. Przedstawiona i dokładnie omówiona zostanie strategia zielonych dachów wdrażania przez Miasto Hamburg oraz polskie doświadczenia w tym temacie.

Kolejnego dnia odbędą się warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy nauczą się, jak krok po kroku zbudować własną strategię promocji i rozwoju zielonych dachów, z uwzględnieniem takich kluczowych aspektów jak utworzenie zespołu opracowującego strategię, jej umiejscowienie w planowaniu zagospodarowania przestrzeni, system zachęt do zakładania zielonych dachów i żyjących ścian (w tym zachęt ekonomicznych), komunikacja i dialog z mieszkańcami oraz wdrażanie i monitorowanie strategii.

Poniżej można znaleźć pełny program obu wydarzeń oraz formularz rejestracji on-line.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Program

Formularz rejestracji

Logo BMU and EUKISeminarium i warsztaty są organizowane w ramach projektu GRAD: Zielone dachy  jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.