„Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu" – rusza projekt BEACON

Aby z powodzeniem wdrażać Porozumienie Paryskie oraz europejskie cele w zakresie klimatu i energii do roku 2030 i później, należy wzmocnić działania na rzecz ochrony klimatu na wszystkich istotnych szczeblach zarządzania. Rządy krajowe muszą oczywiście stworzyć efektywną politykę oraz ramowe warunki, jednak zasadniczy wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie ochrony klimatu będą miały gminy oraz podmioty lokalne. Interesariusze ci mogą stać się pionierami i  siłą napędową  rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i procesów transformacji społecznej, ponieważ ich działania mają znaczny potencjał  w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zwłaszcza szkoły oraz inne instytucje edukacyjne mogą odegrać w tym procesie kluczową rolę, zmniejszając swoje zużycie energii, ale również kształcąc przyszłe pokolenia, by współtworzyły  społeczeństwo przyjazne dla klimatu.

PROJEKT

,,Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu”, ang. „Bridging European and Local Climate Action" (akronim BEACON po angielsku oznacza „oświetlać, wskazywać drogę, prowadzić, przyświecać”, ale też „latarnia morska, drogowskaz, znak nawigacyjny”) to projekt promujący działania na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwiający wymianę pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. Z Polski udział w działaniach projektowych wezmą: Bielawa, Ciechanowiec, Jasło, Sztum i Zamość, a swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem podzielą się z innymi Bydgoszcz i Warszawa. Celem projektu jest wzmocnienie dwu- i wielostronnej współpracy  w celu skuteczniejszej realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego. Poprzez wspólne uczenie się, wymianę wiedzy w ramach sieci oraz dostosowane do lokalnych potrzeb usługi doradcze, decydenci polityczni, przedstawiciele miast oraz nauczyciele zdobędą umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Na podstawie ogólnoeuropejskich analiz skutecznych krajowych instrumentów ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów budownictwa, transportu, małych instalacji przemysłowych oraz rolnictwa, wybrane zostaną dobre praktyki dotyczące skutecznych środków redukcji emisji. Podczas regularnych spotkań przedstawicieli 34 gmin z Czech, Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii oraz Niemiec przedstawione zostaną wybrane dobre praktyki zrealizowane na szczeblu lokalnym. Wsparcie techniczne oferowane miastom uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich szkolenia pomogą im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych działań w kontekście lokalnym. Ponadto promowanych i wspieranych będzie pięć bilateralnych partnerstw w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.. 

Ponadto w celu zwiększenia świadomości na temat zmian klimatu oraz działań, jakie mogą podejmować jednostki, by im przeciwdziałać, w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie. 

Informacja prasowa na stronach niemieckiego Ministerstwa Środowiska.

Informacja o projekcie na stronach EUKI (Europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu).

Lista gmin uczestniczących w realizacji projektu BEACON

KONTAKT

www.ecofys.com/

www.adelphi.de/en

www.ufu.de/en/

wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o projekcie

Kraje partnerskie: Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Polska, Portugalia, Rumunia

Czas trwania projektu: 04.2018 –  03.2021

Grupa docelowa: miasta i gminy, instytucje edukacyjne, władze krajowe i lokalne

Organizacje wdrażające: 

 • Ecofys – międzynarodowa firma konsultingowa w zakresie energii i klimatu 
 • adelphi research gGmbH
 • Niezależny Instytut ds. Środowiska (UfU)

Partnerzy wdrażający:

 • Europejska sieć miast  Energy Cities
 • w Czechach  –  SEVEn
 • w Polsce – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cites” (PNEC)
 • w Rumunii –  rumuńska sieć Energy Cities (OER)
 • w Rumunii – Stowarzyszenie ENVIRON
 • w Bułgarii – National Trust Ecofund Bulgaria (NTEF)
 • w Portugalii – Instytut Nauk Społecznych – Uniwersytet w Lizbonie (FCiências.ID)
 • w Grecji – Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania (CRES)

Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (EUKI):

Potsdamer Platz 10,

10117 Berlin – Germany

Tel.: +49 (0)30 338424 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (EUKI) jest instrumentem finansowania projektów niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Nadrzędnym celem EUKI, którego wdrażanie wspiera  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, jest wzmacnianie i promowanie współpracy w zakresie ochrony klimatu w UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Więcej informacji na temat EUKI: www.euki.de

logos