Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza – zapraszamy na seminarium w Zegrzu

IMG 6213Zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza”, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. w Zegrzu (gmina Serock) koło Warszawy, w Hotelu 500 przy ul. Warszawskiej 31A. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu, ochrony powietrza i klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy, podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju i adaptujące się do zmieniających się warunków, a także możliwe rozwiązania wielu problemów, z jakimi się mierzą, oraz inspirujące dobre praktyki. Uczestnicy będą mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej w małych grupach. 

Pierwsza część seminarium poświęcona będzie tematyce gospodarki niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu, w tym w kontekście krajowych ram prawnych, strategii i warunków. Omówione zostaną najważniejsze lokalne wyzwania związane ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem powietrza, działania podejmowanych przez gminy oraz wsparcie, jakiego mogą oczekiwać od różnych instytucji. Przedstawione zostaną założenia nowego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii oraz wytyczne dotyczące oceny wrażliwości na zmiany klimatu i opracowania Planów działań na rzecz klimatu i energii (SECAP). Na koniec dnia uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w sesji stolikowej i zapoznania się z dobrymi praktykami z zakresu elektromobilności, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, gospodarki wodnej w mieście oraz sposobów wspierania mieszkańców w podejmowaniu proenergetycznych i proklimatycznych działań.

Kolejny blok tematyczny dotyczył będzie wykorzystania energii odnawialnej w gminach. Przedstawione zostaną pierwsze doświadczenia związane z zakładaniem i funkcjonowaniem klastrów energii, przykłady praktycznych zastosowań OZE w gminie (z uwzględnieniem najnowszych technologii i praktycznych wskazówek), zagadnienie rozliczania z zakładem energetycznym nadwyżki wyprodukowanej energii oraz metody finansowania instalacji OZE. 

Uczestnicy będą mieli także okazję obejrzeć mini-wystawę pn. „Wyższa jakość życia w miastach niskoemisyjnych".

Pierwszego dnia seminarium, po jego zakończeniu, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Udział w seminarium dla członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Poniżej można znaleźć formularz rejestracji on-line na seminarium.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Program seminarium

Formularz rejestracji

 

loga zegrz 201805